Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Indija. Verslas, papročiai ir elgesio taisyklės

  Indijos gyventojai. Kalba. Religija, šeima ir kastos. Kultūros stereotipai. Verslo aplinka. Valdžia ir verslas. Darbo aplinka. Moterys ir verslas. Laikas ir dalykiniai susitikimai. Derybos su indais. Papročiai ir etiketas. Kreipimasis. Papročiai. Dovanos ir vaišės. Drabužiai ir išvaizda.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-10-11
 • Individualios karjeros organizavimas ir karjeros galimybės skirtingo dydžio įmonėse

  Įvadas. Karjeros samprata. Asmeninės ir organizacinės karjeros palyginimas. Darbuotojų ir organizacijos požiūriai į karjerą. Individualios karjeros organizavimas. Karjeros galimybės skirtingo dydžio įmonėse. Ekspertų patarimai siekiantiems karjeros. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-02-10
 • Individualios karjeros planavimas ir realizavimas

  Organizaciniai karjeros aspektai, individualios karjeros planavimo ir realizavimo sistema, Karjeros planavimo / įgyvendinimo etapai, priemonės ir dokumentacija, Karjeros planavimo / realizavimo proceso paruošiamasis etapas, Individualios karjeros planavimo etapas, Individualios karjeros priemonių realizavimo, įvertinimo ir karjeros realizavimo etapas, tipiniai darbuotojų karjeros planai, Numatomos pagrindinės funkcijos, pareigybių skirstymas pagal lygius ir darbo sudėtingumą, tarpgrupinio faktiško judėjimo analizė, karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas, individuali karjera ir jos realizavimo planavimas, Principinis individualaus karjeros plano pavyzdys.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-04-29
 • Individuli įmonė: samprata, steigimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti individualios įmonės sampratą, jos steigimą bei teisinio reguliavimo problemas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimo būdas ir steigimo dokumentai. Individualios įmonės savininko teisės, pareigos ir atsakomybė. Individualios įmonės mokami mokesčiai. Individualios įmonės teisinio reguliavimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-04-15
 • Informacija ir informacinės sistemos organizacijų valdyme

  Įvadas. Informacijos klasifikavimas. Informacijai keliami reikalavimai. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Informacinės sistemos. Informacinės sistemos sąvoka. Informacinių sistemų tipai, paskirtis, klasifikacija. Pagrindinės informacinės sistemos komponentės, sudėtinės dalys, funkcijos. Ryšys tarp duomenų, informacijos ir kontrolės. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Informacijos tinkamumas. Skirtinga informacija – skirtingiems valdymo lygiams. Operatyvaus valdymo informacijos sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-10
 • Informacija ir informacinės sistemos organizacijų valdyme (2)

  Įžanga. Įvadas į informaciją ir informacines sistemas organizacijų valdyme. Informacijos apimtis. Informacinis presas ir informacijos paieškos. Informacijos apdorojimo priemonės. Informacijos klasifikavimas. Informacinės visuomenės iššūkiai. Informacijos perdavimo būdai. Informacijos pasiūla ir paklausa. Informacijos tikslumas. Informacija organizacijų valdyme. Informacijos poreikio nustatymas. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Organizacinis informacijos lygis. Organizacijos veikla ir informacija. Informacinės sistemos. Informacinės sistemos samprata. Informacinių sistemų tipai. Informacinių sistemų funkcinė struktūra ir posistemiai. Informacinės sistemos organizacijų valdyme. Verslo strategijos ir informacinės sistemos organizacijų valdyme. Informacinių sistemų vaidmuo organizacijose. Sprendimų rėmimo sistema. Valdymo informacinės sistemos. Valdymo informacinių sistemų atsiradimas.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2010-09-27
 • Informacija vadyboje

  Informacijos vadyboje esmė ir reikšmė. Informacija ir vadyba. Schemos (11).
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-05-24
 • Informacija vadyboje (2)

  Trumpai informacijos istorija. Valdymo informacija. Informacinės sistemos. Informacijos apibrėžimas. Informacija ir kontrolė. Informacinių išteklių valdymas. Informacijos vertė. Vadybos informacinė sistema. VIS tikslų nustatymas. Sistemos apribojimų nustatymas. Informacijos reikšmių apibrėžimas. Vartotojų individualių skirtumų poveikis. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Konfidenciali informacija. Įsipareigojimai. Sprendimų įgyvendinimo sistemos. Sprendimų numatymo sistemos. Ekspertinės sistemos. Kylantis pasipriešinimas informacinei technologijai. VIS įtaka ir reikšmė vadybai. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-03-30
 • Informacija valdyme

  Įvadas. Informacijos esmė. Informacijos klasifikavimas. Informacijos keliami reikalavimai. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Informacijos perdavimo kanalai. Valdymo apskaita. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Valdymo apskaitos sritys.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-01-04
 • Informacija valdyme: duomenų surinkimo ir įvertinimo būdai

  Įvadas. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Informacijos tinkamumas. Informacijos esmė. Informacijos klasifikavimas. Valdymo informacija. Informacijos savybės. Valdymo informacijos pagrindinės charakteristikos. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Informacijos perdavimo kanalai. Valdymo apskaita. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Informacijos valdyme ypatumai praktikoje. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Informacijos esmė ir reikšmė vadyboje

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti kokybiškos informacijos, informacinių procesų, bei dialogo naudą informacijos vadyboje. Informacija valdymo procese. Informacijos klasifikavimas. Informacijai keliami reikalavimai. Informacijos poreikio nustatymas. Informacijos reikšmė. Informacijos ir žinių vadyba. Informaciniai procesai. Informacijos ir žinių vadyba. Informaciniai procesai. Dialogas kaip komunikacinė santykių mainų savybė. Efektyvaus informacijos valdymo organizacijoje principai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-05-11
 • Informacijos ir žinių vadybos vaidmuo kuriant organizacijų kritinį konkurencinį pranašumą

  Įvadas. Informacijos ir žinių vadybos samprata. Informacijos vadybos taikymas organizacijose. Žinių vadybos taikymas organizacijose. Sprendimų priėmimai žinių vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • Informacijos išteklių vadybos samprata: nuomonės, požiūriai, modeliai, kaita

  Įvadas. Informacijos išteklių vadybos apibrėžimai. Informacijos išteklių vadybos modeliai. Willardo modelis. Universalus informacijos išteklių vadybos proceso modelis. Informacijos išteklių vadybos strategijos vykdymo privalumai. Informacijos išteklių vadybos kaita. Apibendrinimas. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-07
 • Informacijos kultūra organizacijoje

  Įvadas. Organizacija ir jos informacijos poreikiai. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacijos poreikio atsiradimas. Informacijos poreikio nustatymas. Informacija įmonės viduje. Informacinės sistemos ryšys su informacijos kultūra. Organizacinės komunikacijos darbotvarkės modelis. Informacijos šaltiniai. Internetas sėkmingam verslui. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-09-27
 • Informacijos reikšmė organizacijose

  Įvadas. Informacijos savybės. Informacijos srautai. Vertikalūs informacijos srautai. Horizontalūs informacijos srautai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-17
 • Informacijos reikšmė vadyboje

  Įvadas. Informacijos esmė. Informacijos vertinimas. Informacijai keliami reikalavimai. Informacijos požymiai, kuriais privalo pasižymėti kokybiška informacija. Informacijos perdavimo kanalai. Informacijos reikšmė. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacijos proceso barjerai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-22
 • Informacijos srautų žemėlapiai

  Įvadas. Informacijos srautų žemėlapių istorija. Istorinė laiko juosta. 1960 – tyrimas ir vystymasis. 1970 – pristatymo seminarai. 1980 – sukomercinimas ir augimas. 1990 – tinklo ir technologijų koncentravimas. 2000 - verslumo žinių svarba. Kas yra informacijos srautų žemėlapiai? Visuotinis metodo pritaikymas. Kaip tai veikia. Blokai – žemėlapiai – dokumentai. principai informacijos sruktūrizavimui. informacijos tipai. Sudedamosios dalys ir įrankiai. Informacijos žemėlapių nauda. argumentai už ir prieš. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-10-13
 • Informacijos vadybos lygmenys

  Informacijos vadybos lygmenys. Pirmasis lygmuo: Pripažinimas. Antras lygmuo: mokėjimo naudoti skatinimas. Trečias Lygmuo: Pridėtinė užsakovo vertė. Ketvirtas lygmuo: Konkurencijos pranašumai. Penktasis lygmuo: Strateginis įžvalgumas. Šeštasis lygmuo: Pasikeitimai. Septintasis lygmuo: Žinių tinklas.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-15
 • Informacijos vadybos strategijos

  Įvadas. Informacijos strategijos kūrimas. Strategiją lemiantys veiksniai. Informacijos poreikis. Informacijos prieiga ir dalijimasis. Informaciniai įgūdžiai. Informacinės sistemos. Bendrasis įvaizdis. Informacijos įdiegimas, pritaikymas, stebėjimas ir išvadų darymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-11-08
 • Informacijos valdymas (2)

  Įvadas. Duomenys ir informacija. Informacinės sistemos ir jų klasifikacija. Informacinės sistemos diegimo ir apsaugos problemos. Informacinių sistemų efektyvumas. Praktinis pavyzdys: AB "Lietuvos paštas" veikla. Lietuvos kaime. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-03-03
Puslapyje rodyti po