Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos referatai

Vadybos referatai (999 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės valdymo proceso analizė

  Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-12
 • Įmonės valdymo sistemos

  Įvadas. Įmonės tikslų sistema. Bendra įmonės tikslų charakteristika. Ekonominiai įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Tikslų formavimo schema. Organizacinė valdymo sistema. Organizavimo esmė. Linijinė valdymo struktūrinė schema. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė struktūra. Sprendimo priėmimo tvarka. Planavimo sistema. Planavimo esmė ir principai. Planavimo etapai. Planų hierarchija. Planavimo horizontai. Planuojamos veiklos trukmė ir periodiškumas. Kontrolės sistema. Informacijos sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-02-07
 • Įmonės veiklos ir valdymo funkcijų analizė

  Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-02-09
 • Įmonės veiklos planavimas (4)

  Planavimas. Jo uždaviniai ir tikslai. Verslo įmonių planų rengimas. Situacijos įvertinimas. Alternatyvų išaiškinimas. Visapusiškas alternatyvų įvertinimas. Apsisprendimas (sprendimo priėmimas). Planų rūšys. Strateginis planavimas. Verslo planas. Verslo firmos pristatymas. Rinkos apibūdinimas. Verslo organizavimas. Finansinis planavimas. Verslininkas. Pagrindinės verslo plano dalys. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Informacijos šaltiniai (4)
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-10-17
 • Įmonės veiklos planavimas (7)

  Darbo tikslas išanalizuoti šią temą teoriškai, pateikti praktinių žinių, išsiaiškinti, koks planavimas taikomais mano pasirinktoje įmonėje, kokie planavimo etapai, kokie skirtumai tarp teorijos ir praktikos. Planavimas, jo rūšys, planavimo etapai. Įmonės veiklos planavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Įmonės veiklos plėtros galimybių teoriniai aspektai

  Plėtros reikšmė įmonės veiklai. Strategijos formavimas ir planavimas. Vyriausybės įtaka įmonės plėtrai. Finansiniai šaltiniai. Ilgalaikio turto svarba įmonės plėtrai. Darbo našumo nauda įmonės plėtrai. Reklamos svarba įmonės plėtrai.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2009-05-15
 • Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimas

  Aktualių vadybininko darbo klausimų kaupimas. Įmonės pradiniai duomenys. Realizavimo vadybininkas. Realizavimo vadybininkas UAB "Vilniaus paruošos". Trumpas atsakymų užrašymas. Įmonės veiklos rodiklių nagrinėjimas. Patirtos naudos įvertinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-27
 • Įmonės vieta ūkyje

  Įvadas. Įmonės samprata. Pelno ir nepelno sektoriai. Įmonių klasifikacija. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Ne pelno organizacijų rūšys. Ūkio subjektų teisinė bazė. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-10-16
 • Įmonės vietos parinkimas

  Įvadas. Mažmeninės įmonės steigimas ir vietos svarba. Gamybos pajėgumų išsidėstymo tikslai. Vietos parinkimo veiksniai. Darbo kaina. Žemės kaina. Energijos kaina. Transporto kaina. Bendruomenės veiksniai. Darbo įgūdžiai. Vietos tinkamumas. Vietos įvaizdis. Patogumas klientams. Sprendimo dėl gamybos išsidėstymo lygiai. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo metodai. Naujos rinkos pasirinkimas. Rinkos tyrimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-06-03
 • Įmonių analizė ir įmonių kaštų sudėtis

  Firma ir jos gamybos kaštai, Firmos samprata ir pagrindiniai jos tipai, Trumpas laikotarpis ir ilgas laikotarpis firmos veikloje, Kaip apskaičiuojami bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai, Firmos elgsena oligopolinėje rinkoje, Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-03-31
 • Įmonių socialinė atsakomybė ir jos ugdymo metodai

  Atsakomybė. Moralinė organizacijos atsakomybė. Moralinė atsakomybė Lietuvoje. Socialinė organizacijos atsakomybė. Organizacijos socialinės atsakomybės istorinė raida. Socialinė atsakomybė kaip socialinis įsipareigojimas. Socialinė atsakomybė kaip socialinė reakcija. Socialinė atsakomybė kaip socialinis jautrumas. Organizacijos socialinės atsakomybės prieštaravimai. Ekonominė organizacijos atsakomybė. Įstatyminė (juridinė) organizacijos atsakomybė. Moralinė organizacijos atsakomybė. Laisvo pasirinkimo organizacijos atsakomybė. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Andrew Carnegie ir jo knyga "Turto Evangelija" ("The gospel of wealth"). Socialinės atsakomybės ir etikos naudojimo būdai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-05-10
 • Įmonių steigimas. Steigėjai, steigimo dokumentai, įmonių registravimas

  Įvadas. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Individualios įmonės steigimas. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis. Akcinės bendrovės steigimas. Steigėjai. Bendrovės steigimo sutartis ir steigimo aktas. Steigiamos bendrovės akcijų pasirašymas ir apmokėjimas. Akcinės bendrovės steigimo ataskaita. Steigiamasis susirinkimas. Bendrovės įregistravimas. Ūkinės bendrovės steigimas. Turto įsigijimas iš akcinės bendrovės steigėjo. Įstatymo paskirtis. Tikroji ūkinė bendrija ir komanditinė ūkinė bendrija. Bendrijos steigimas. Ūkinės bendrijos steigimo dokumentai ir registravimas. Bendrijos jungtinės veiklos sutartis. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-01-01
 • Įmonių steigimo tvarka. Įmonės bankrotas

  Įvadas. Įmonės steigimas. Įmonės registravimas. Įmonių vardų registravimas. Įmonės bankrotas. Tyčinis bankrotas. Įmonės sanavimas. Įmonės likvidavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-11-13
 • Įmonių strateginis planavimas

  Strateginio valdymo samprata. Strateginio planavimo tikslai, uždaviniai, esmė ir reikšmė.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-06
 • Įmonių tinklai

  Įvadas. Įmonių tinklų įvairovė. Įmonių tinklo samprata. Įmonių tinklo formos. Įmonių susijungimų tipai. Tinklinė įmonių struktūra. Santykių dalyviai. Santykių palaikymo tikslai. Santykius sąlygojantys veiksniai. Susitarimai tarp įmonių. Įmonių tinklo perspektyva. Atskiros organizacijos kaip tinklo perspektyva. Integruotos organizacijos kaip tinklo perspektyva. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-02-07
 • Įmonių valdymas

  Įvadas. Įmonių valdymo metodai. Gamybiniai techniniai valdymo metodai. Ekonominiai – socialiniai valdymo metodai. Administracinių (organizacinių) metodų taikymas. Psichologiniai valdymo metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių valdymo funkcijos. Valdymo personalas. Įmonių valdymo organai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-12-30
 • Įmonių valdymo funkcijos

  Įvadas. Teorinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Koordinavimas. Vadovavimas ir motyvacija. Kontrolė. Išvados. Praktinė dalis. Informacija apie įmonę. Įmonės analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-29
 • Įmonių veikla ir kaštai

  Įvadas. Įmonė ir jų formos. Įmonių organizavimas. Įmonių kūrimas. Įmonių tikslai. Įmonės valdymas. Kaštai. Kaštų apibrėžimas ir jų svarba įmonės valdyme. Vidutiniai ir ribiniai kaštai. Bendrieji, pastovieji ir kintamieji kaštai. Trumpo laikotarpio kaštų kreivės. Kaštų minimizavimas. Ilgo laikotarpio kaštai. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-01-25
 • Įmonių, užsiimančių nekilnojamojo turto veikla, vadyba

  Įvadas. Nekilnojamojo turto įstatymo paskirtis ir mokesčio mokėtojai. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos. Nekilnojamojo turto vertinimas. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas, mokėjimo tvarka ir deklaravimas.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-01-03
 • Indija (6)

  Indija. Kultūra. Vertybės. Vadovavimas ir prestižas. Bendravimo būdas. Derybos su indais. Elgesys per susitikimus ir derybas. Kaip susitarti su indais. Laikas ir dalykiniai susitikimai. Dovanos ir vaišės. Kreipimasis. Sėkmės strategija.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-09
Puslapyje rodyti po