Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos pristatymai

Vadybos pristatymai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Produkto darymo valdymo praktika organizacijoje: plytelių gamyba "Ferroplast"

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo produktas. Produkto darymo technologinis procesas. Darbo priemonės. Darbuotojai. Gamybos paruošimas. Gamyba. FP cechas. Darbuotojų skaičius. Teorinis valdymo modelis. Planavimo fazės. Organizavimas. Gamybos proceso organizavimo tvarka. Kontrolė - Reguliavimas. Nuo ko priklauso kontrolės sėkmė? Skatinimas. Skatinimo keliai. Praktinis valdymo modelis. FP Cecho planavimas. Operatyviniai planai. Gamybos paruošimo vadovas privalo suplanuoti. Gamybos vadovas privalo suplanuoti ir užtikrinti šiuos rodiklius. FP cecho meistras planuoja. FP cecho organizavimas. FP cecho skatinimas. Darbuotojų skatinimas. Darbo vertinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-12-08
 • Projekto inicijavimas. Projekto idėjos analizė

  PowerPoint pristatymas. Kas yra projekto inicijavimas. Projekto inicijavimo idėja. Projekto inicijavimo procesas. Projekto idėjos analizė. Techninė analizė. Vertinama projekto. Komercinės analizės tikslas. Finansinė analizė. Ekologinis įvertinimas. Ekologinės analizės uždavinys. Organizacinės analizės tikslas. Analizės metu gauta informacija. Socialinė projekto analizė. Pagrindiniai rezultatai, atsispindintys projekto socialinį efektyvumą.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-01-23
 • Projektų valdymas (5)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Projektų kaštų valdymas. Detalusis projekto biudžeto suplanavimas. Faktinių kaštų nukrypimai nuo planinių. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-11-16
 • Racionalus sprendimo priėmimo procesas

  PowerPoint pristatymas. 1 Etapas: Problemos identifikavimas. 2 Etapas: Sprendimo kriterijų nustatymas. 3 Etapas: Svorio priskyrimas kriterijams. 4 Etapas: Alternatyvų siūlymas. 5 Etapas: Alternatyvų analizė. Baigiamieji sprendimų priėmimo etapai. Racionalaus sprendimų priėmimo modelio prielaidos.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-20
 • Reklama (28)

  PowerPoint pristatymas. Reklama internete. Reklamos galimybės interneto svetainėje. Interneto svetainė. Skydeliai. Paieškos svetainės ir elektroninis paštas. Susirašinėjimo sąrašai ir diskusijų klubai. Reklamos internete turinio vertinimas. Demonstracinė reklama. Mugės ir parodos. Nemokami seminarai ir demonstravimas. Pristatymas ir nemokamas pavyzdžių dalinimas. Išorė (lauko) reklama. Vitrinų reklama. Privalumai. Trūkumai. Vitrinų reklama. Reklama gatvėse, aikštėse ir stadionuose. Šviesos reklama. Reklama ant transporto priemonių (tranzitinė reklama). Reklama ore.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2008-09-10
 • Sales promotion

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Pardavimų didinimas, skatinimas. Sales Promotion. Definition. Objectives of sales promotion. Classification of sales promotion. Price promotions. Coupons. Gift with purchase. Competitions and prizes. Money refunds. Point-of-sale displays. Advantages of sales promotion. Disadvantages.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2009-06-11
 • Sisteminio požiūrio prielaidos ir taisyklės

  PowerPoint pristatymas. Naujoji valdymo mokykla. Sisteminis požiūris.
  Vadyba, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-04-05
 • Smulkaus ir vidutinio verslo administravimo plėtros strategija Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Mokslinė problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo mokslinis naujumas, mokslinis ir praktinis reikšmingumas. SVV teisinės bazės analizė ir jos ypatumų identifikavimas. SVV valdymo institucinė sistema. Valdininkų ir verslininkų profesionalumo ugdymo ypatumai. SVV plėtros administravimo modelis. Smulkaus ir vidutinio verslo modelio elementų vertinimas, įmonių vadovų požiūriu. Smulkaus ir vidutinio verslo modelio vertinimas, ekspertų požiūriu. SVV plėtros administravimo modelis. SVV plėtros administravimo modelio vertinimas. Pasiūlymai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-03-05
 • Smulkios ir vidutinės įmonės Europoje: dydis, struktūra, veiklų rūšys

  PowerPoint pristatymas. Europoje daugiausiai veikia smulkios ir vidutinės įmonės. Verslo įmonės Europoje. SMEs įmonių struktūra Eropos Sąjungos (ES) šalyse narėse. Mikro ir mažos įmonės. Vidutinės ir didelės įmonės. Vidutinis darbuotojų skaičius įmonėse. SVĮ vaidmuo eksporte. Smulkių ir vidutinių įmonių palyginimas su stambiomis įmonėmis pagal eksportuojamos produkcijos kiekį. Smulkių ir vidutinių įmonių palyginimas su stambiomis įmonėmis pagal darbo produktyvumą ir pelningumą. Europos Sąjungoje (ES) dominuoja SVV ir mikro dydžio įmonės. Smulkios ir vidutinės įmonės pagal pramonės sektorius. Dominavimas pramonės šakose pagal įmonių dydį. Smulkios ir vidutinės įmonės pagal pramonės sektorius. Smulkios ir vidutinės įmonės pagal pramonės sektorius. Įdarbinimas pagal sektorius. SVV reikšmė Europos šalyse. SVĮ Europos Sąjungoje (ES): palyginimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) ir Japonijoje. Skaičius ir struktūra. Skaičius ir struktūra. Užimtumas. Augimas. 2001-2003 metai.
  Vadyba, pristatymas(31 skaidrė)
  2007-01-23
 • Sprendimų priėmimo procesas

  PowerPoint pristatymas. Valdymo sprendimų priėmimo procesas. Jo etapai. Požymiai, pagal kuriuos klasifikuojami valdymo sprendimai. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2005-10-16
 • Sprendimų priėmimo proceso analizė

  PowerPoint pristatymas. Valdymo analizė. Sprendimų priėmimo proceso pagrindiniai etapai. Kiekybiniai sprendimų priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimų priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo būtinybė. Sprendimų modelių charakteristika.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2005-05-23
 • Sprendimų priėmimo sistema ir valdymo apskaitos informacija

  Powerpoint pristatymas. Įvadas. Sprendimų priėmimo sistema. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo medis. Sprendimų priėmimo medis. Sprendimų priėmimo lygiai (2). Sprendimų priėmimo lygiai (3). Valdant tam tikrą objektą, reikia vykdyti šias operacijas. Valdymo apskaitos informacijos vertingumas. Valdymo apskaitos informacijos vertingumo veiksniai. Valdymo lygiai. Valdymo įgūdžių grupės. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2011-10-19
 • Sprendimų valdymo tobulinimo programos kūrimas ir išsaugojimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Kartojamų klaidų priežastys. Sėkmingo veiksmų plano dalys. Kokio tipo partnerių jums reikia? Kaip turėtumėte atsižvelgti į užduotį, pildyti grupės gretas? Turėtumėte apmąstyti penkis konkrečių naujovių tipus. Apibendrinimas.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-02-26
 • Strategija, misija, tikslai: prekyba naudota žemės ūkio technika UAB "Litsoft"

  PowerPoint pristatymas. UAB "Litsoft" apibūdinimas. Įmonės pagrindinė veikla, tačiau ne vienintelė - prekyba naudota žemės ūkio technika. Konkurentai. Misija. Vizija. Pagrindiniai UAB "Litsoft"" tikslai. "Litsoft" tikslinė rinka. Strategija. Paslaugų marketingo komplekso elementai. Produktas. Kaina. Vieta. Pardavimų skatinimas. Reklama. Dalyviai. UAB "Litsoft" SSGG strateginės analizės metodas. Problema. Problemos sprendimo būdai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2010-05-06
 • Strategija. Organizacijos misijos ir tikslų nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Strategija. Strategijos pavyzdys. Misija. Misijos pavyzdys. Organizacijos tikslai. Tikslų klasifikacija. Tikslų formavimas. Tikslų formavimo etapai. Tikslo pavyzdys.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-11-21
 • Strategijos įgyvendinimas ir kontrolė

  PowerPoint pristatymas. Strategijos formavimo ir įgyvendinimo sistema. Strategijos įgyvendinimo programoje išskiriami šie pagrindiniai komponentai. Kontrolės tipai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-25
 • Strategijos samprata

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Strategijos samprata. Strategijos raidos etapai. Strategijos rengimo etapų skirstymas. Strateginių tikslų nustatymas. Reikalavimai strateginių tikslų formuluotei. Strategijos įgyvendinimas apima. Pagrindiniai strategijos elementai. Strategijos alternatyvos.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-11-21
 • Strateginė analizė

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Analizė. Yra išskiriami penki strateginės analizės etapai. Įmonės strategija. Strateginės analizės žingsniai. Vidinės aplinkos analizė (7-14 žingsniai). Aplinka ir jos komponentai. Išorinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka apima. PEST analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Potencialūs konkurentai. Esami konkurentai. Prekės pakaitalai. Pirkėjai. Tiekėjai. Pagrindinės konkurencinės rinkos savybės. Konkurencijos lygio įvertinimas. Konkurentų veiksmų analizė. Pagrindiniai sėkmės veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. SSGG analizė. SSGG analizė (4). Vidinio profilio aprašymas. vidinio profilio aprašymas (8).
  Vadyba, pristatymas(41 skaidrė)
  2009-12-31
 • Strateginio plano įgyvendinimas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Firmos strategijos įgyvendinimo procesas. Strategijos įgyvendinimas. Septynių "S" modelį. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-01-22
 • Strateginis planavimas (10)

  PowerPoint pristatymas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo proceso tikslas. Strategijos rengimas ir įgyvendinimas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Organizacijos paskirties (misijos) formuluotė. Paskirties formuluotės pavyzdys.
  Vadyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-10-05
Puslapyje rodyti po