Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos pristatymai

Vadybos pristatymai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologiškų produktų paklausa

  PowerPoint pateiktis. Teorinė darbo dalis. Paklausa. Ekologiškų produktų paklausa. Ekologiškų prekių kaina rinkoje. Kuo ekologiškos prekės skiriasi nuo kitų? AMWAY produkcija. Praktinė darbo dalis. Paklausos analizė. L.O.C. Sa8Premium. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2011-01-05
 • Ekonominiai valdymo modeliai

  PowerPoint pristatymas. Tikslai. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Tiesioginio poveikio būdas. Netiesioginio poveikio būdas. Darbuotojų skatinimo formos. Ekonominės stimuliacijos metodai. Ekonominės atsakomybės metodai. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-06-05
 • Ekonominis įmonės veiklos tyrimo aspektas

  PowerPoint pristatymas. Išteklių piniginė išraiška. Balansas (2). Ilgalaikis turtas - tai. Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Veiklos ciklas. Materialinės vertybės - atsargos. Pelnas. Pridėtinė vertė. Įmonės veiklos rodiklių sistema. Rezultatyvumas. Ekonomiškumas. Produktyvumas (našumas). Pelningumas. Kokybė. Darbinio (profesinio) gyvenimo kokybė. Naujovių diegimas. Išlaidos. Sąnaudos. Sąnaudų elementai (2). Sąnaudos pagal veiklą ar jos etapą. Sąnaudos pagal paskirstymo būdą pagamintos produkcijos vienetui.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2009-04-14
 • Elgesys derybų metu

  PowerPoint pristatymas. Derėtis labai svarbu. Pokalbis. Derybų traktavimas. Pirmąjį įspūdį apie žmogų veikia šie faktoriai. Derybų pradžia. Uždarbis. Pašnekovas. Argumentavimo taktikos būdai. Kaip kalbėti? Nepamirškite.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-15
 • F. Tailoro indėlis į vadybą

  PowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Optimaliai sudarant darbo operacijas. Siekiant, kad visi darbininkai dirbtų naudodami "idealius" darbo metodus. Racionaliai naudojant darbo įrankius, įrangą, mechanizmus, medžiagas. Teisingai apmokant už atliktą darbą.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-12-07
 • Gero pardavėjo savybės (2)

  PowerPoint pristatymas. Pardavėjui reikalingos savybės. Noras ir pasirengimas dirbti pardavėju. Tikėjimas parduodamu produktu. Teigiamas (pozityvus) požiūris. Pasirengimas nuolatos mokytis. Savo produktų žinojimas. Apie parduodamą produktą nors tiek turite žinoti. Mokėjimas susitelkti darbui. Sąžiningumas. Atkaklumas. Rūpinimasis pirkėju.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-04-27
 • Gerų vadovų vadovavimo ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Sąvokos. Vadovo formavimasis. Gero vadovo savybės. Kokia aplinka formavo mūsų vadovus? Galime skirti svarbiausius jos bruožus. Valdymo teorijos pradininkas A. Fajolis. Vadovui turi būti būdinga. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-06-09
 • Gyvenimo – karjeros planavimas ir MBO

  PowerPoint pristatymas. Sėkmingas karjeros planavimas organizacijoje leidžia. Karjeros plane išdėstomi keturi pagrindiniai parametrai. Darbuotojo ir organizacijos vaidmuo formuojant darbuotojo karjerą. Karjeros planavimo proceso pagrindiniai etapai. Išvada.
  Vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-12
 • Globalizacija ir valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Ką reiškia globalizacija? Trumpa šiuolaikinės globalizacijos istorija. Antrojo pasaulinio karo pasekmės. Tarptautinių įmonių vaidmuo. Tarptautinių įmonių poveikis šalims-šeimininkėms. Tarptautinių įmonių poveikis savoms šalims. Globalinis verslas. Kaip kompanijos tampa tarptautinėmis. Vadovai ir išankstinis nusistatymas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-02-27
 • Grupės (komandos) normos, komandos sutelktumas

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Formali komanda. Neformali komanda. Grupės (komandos) normos. B.W. Tuckmano komandų vystymosi etapai. Grupės normos. Komandos sutelktumas. Grupės sutelktumą galima didinti šiais būdais. Didelis efektingumas grupėse pasiekiamas. 7 konfliktų paradoksai. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-03-30
 • Grupės ir organizacijos

  PowerPoint pristatymas. Kas yra grupė? Ko nevadiname grupe? Pirminės ir antrinės grupės. Kodėl žmonės telkiasi į grupes? Grupės dydis. Grupės struktūra. Organizacijos. Charizminės grupės. Savanoriška asociacija. Totalinės organizacijos. Biurokratija. Maxo Weberio biurokratijos idealus tipas.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-06-19
 • Grupinio darbo organizavimas (5)

  PowerPoint pristatymas. Grupė. Grupinio darbo formos. Grupinio darbo organizavimo formos įmonės veikloje. C.B. Handy išskiria šias grupės funkcionavimo sritis. Grupės psichologiniai ir visuomeniniai poreikiai. Grupinio darbo pranašumai. Grupinio darbo efektyvumas. Kodėl žmonės buriasi į grupes? Grupės darnos ir produktyvumo ryšys. Kad grupinio darbo organizavimas būtų efektyvus reikalinga. Grupinio darbo organizavimą gali įtakoti konkurencijos grupėje priežastys. Grupiniam darbui reikia komandų formavimo. Efektyvaus grupinio darbo sąlygos.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-09-28
 • Harringtonas Emersonas

  PowerPoint pristatymas. H. Emersonas. H. Emersono darbas. 12 našaus darbo principų. Aiškus tikslas, idealas. Sveika nuovoka. Kompetentinga konsultacija. Drausmė. Teisingi santykiai su darbuotojais. Greita, patikima, išsami ir tiksli apskaita. Kontroliavimas ir koordinavimas. Normos ir pavyzdžiai. Sąlygų normalizavimas. Operacijų normavimas. Tikslios instrukcijos. Skatinimo sistema.
  Vadyba, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-10-07
 • Įmonės aplinka

  PowerPoint pristatymas. Įmonės aplinkos struktūros. Įmonės aplinka skirstoma. Verslo aplinkos subjektai, kuriems įmonė gali turėti tiesioginės įtakos. Verslo aplinkos subjektai, kuriems įmonė gali turėti tiesioginės įtakos. Įmonės aplinką veikia. Išorinių veiksnių įtaka įmonės aplinkai.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-12-18
 • Įmonės įvaizdis (3)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės ir organizacijos įvaizdis. Įvaizdis-kas tai. Organizacijos įvaizdžio samprata atitiktų septynis privalomus kriterijus. Svarbiausios pozityvaus įvaizdžio priemonės–žodiniai ir nežodiniai komunikaciniai gebėjimai. Įmonės įvaizdį galima nusakyti šiais faktoriais. Įmonės įvaizdį kuria. Svarbūs yra įmonės darbuotojų išvaizdos aspektai. Įmonės pavadinimas. Suformuoti palankų įvaizdį galima, jeigu bus atsižvelgta į šias esmines charakteristikas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-10-22
 • Įmonės steigimo dokumentacija

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Juridinio asmens steigimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-04-08
 • Įmonės tikslai. Vyraujančio tikslo apibūdinimas

  PowerPoint pristatymas. Įmonės tikslai. Kas lemia įmonės tikslus? Svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai yra tokie. Įmonės tikslai skirstomi į socialinius ir ekonominius. Ekonominiai įmonės tikslai. Kapitalo rentabilumas. Tikslų formavimas. Tikslų formavimo etapai. Tikslų formavimo etapai. Vyraujančio firmos tikslo apibūdinimas. Pelno susidarymo šaltiniai. Pelno susidarymo šaltiniai (3). Abstrakčiausia ekonomine prasme firmos pelnas (Pel) yra bendrųjų pajamų (TR) ir bendrųjų kaštų (TC) skirtumas. Pelno susidarymo aiškinimo teorijos. Pelno susidarymo aiškinimo teorijos (3).
  Vadyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2010-11-30
 • Įmonės tikslų sistema

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Kas yra įmonės tikslai? Tikslų įgyvendinimo laiko požiūriu išskiriamos trys tikslų grupės. Strategijos pasirinkimas priklauso nuo. Socialiniai įmonės tikslai. Labai svarbų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant socialinius tikslus turi. Ekonominiai įmonės tikslai. Formuojant tikslų sistemą, reikia laikytis šių principų. Tikslų formavimo etapai.
  Vadyba, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-10-02
 • Įmonės veiklos sandara

  PowerPoint pristatymas. Prekių pirkimo (aprūpinimo) samprata, sudėtinės dalys. Prekių atsargų sudarymas ir valdymas. Prekių ir paslaugų realizavimas. Prekių paruošimas parduoti ir pasiruošimas teikti paslaugas. Prekių ir paslaugų pasiūla bei darbas su pirkėjais (klientais).
  Vadyba, pristatymas(53 skaidrės)
  2006-05-18
 • Įmonės žinių bazė

  PowerPoint pristatymas. Žinių apibrėžimas. Organizacijos žinių bazės struktūra. Organizacijos žinių bazė. Organizacinis mokymas. Pagrindiniai žinių bazės komponentai. Lygių susiejimas. Duomenų ar žinių kontinuumas. Žinių bazė: asmenys ir grupės. Tendencijos intelekto darbo sferoje. Kolektyviniai įgūdžiai, žinios. Laiko veiksnys. Intelektualusis kapitalas.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2009-02-25
Puslapyje rodyti po