Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos pristatymai

Vadybos pristatymai (207 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešųjų institucijų atsinaujinimo inovacinė vadyba

  PowerPoint pristatymas. Inovacijos samprata. Inovacijų reikšmė. Makroekonominė ir mikroekonominė inovacijų reikšmė. Inovacijų svarba politikai ir administravimui. Inovacijų kliūtys viešajame sektoriuje. Biudžeto didinimas kaip sėkmės kriterijus. Skirtingos interesų grupės ir tikslų sistemos. Administracinės veiklos priklausomumas. Menkas klaidų toleravimas. Vertybių konfliktas. Planavimas ir analizė. Viešojo sektoriaus inovacijų prielaidos. Strateginės prielaidos. Kultūrinės prielaidos. Struktūrinės prielaidos. Inovacijų požymiai. Inovacijų rūšys. Politikos, administravimo ir strategijos inovacijos. Sąryšis tarp strategijos, politikos, programų ir administravimo inovacijų. Produktų, procesų ir socialinės inovacijos. Inovacijų tipai. Inovacijų proceso eiga. Viešojo sektoriaus inovacijų vadybos instrumentai. Išoriniai inovacijų instrumentai. Vidiniai inovacijų instrumentai.
  Vadyba, pristatymas(33 skaidrės)
  2007-12-14
 • XX amžiaus vidurio vadybos kryptys ir teorijos

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Ankstyvosios empirinės teorijos integratyvaus mokslo teorija. E. Peterseno ir E. Ploumeno specifinės vadybos sritys. Profesionalaus menedžerizmo teorija. R. Folkas nurodo šiuos principus. V. Njumeno principai. Pirmiausia P. Drakeris apibrėžia vadovo veiklos turinį. Jis išskiria dvi veiklos sferas. P. Drakerio penkios perspektyvinės veiklos funkcijos. Apibendrinimas. Klasikinė sisteminė teorija sisteminės teorijos ištakos. K. Bouldingo sistemų klasės. M. Blau ir V. Skotas išdėsto organizacijų, kaip socialinių sistemų klasifikaciją. Sistemos. Organizacija – socialinė ekonominė sistema. Apibendrinimas.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-10-04
 • XXI amžiaus komunikacijos priemonės organizacijoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. 1 uždavinys. Aptarti vidinę ir išorinę komunikacijas organizacijoje. 2 uždavinys. Apibūdinti komunikavimo priemonių technologines savybes, jų raidą organizacijoje. XXI amžiaus komunikacijos priemonės. 3 uždavinys. Išsiaiškinti komunikavimo technologijų panaudojimą organizacijoje.
  Vadyba, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-05-21
 • Žinių vadyba (4)

  PowerPoint pristatymas. Žinių samprata ir vaidmuo. Žinių tipai ir klasifikavimas. Y. Malhorta (2000) informacijos apdorojimo prasme žinių vadybos apibūdinimas. Žinių vadybos svarbiausi uždaviniai. Informacija, žinios, išmintis. Pagrindiniai žinių bazės komponentai. Duomenys ir informacija. Informacijos piramidė. Sąvokų atskyrimas. Duomenų ir žinių palyginimas. Pagrindiniai skirtumai tarp informacijos ir žinių. Pagal suteikiamus tikslus galima išskirti dvi žinių kategorijas. Žinių rūšys. Išreikštų ir neišreikštų žinių palyginimas. Žinių išreiškimo būdai. Žinių išreiškimo ribos. Žinių kūrimo procesas. Žinių pasaulio modeliai. Sąveikos žinių pasaulio modelis. Modelių pritaikymas praktikoje: Leibnitz’o žinių pasaulio samprata. Modelių pritaikymas praktikoje: "Sąveikos" žinių pasaulio modelio samprata. Žinių klasifikacija. Išprotautos ir euristinės žinios. Ekspertinės žinios. Žinių vadybos samprata.
  Vadyba, pristatymas(35 skaidrės)
  2007-05-03
 • Žinių vadyba (8)

  PowerPoint pristatymas. Spenserio įstatymai. Žinių vadybos faktoriai. Filosofinis faktorius. Organizacinis faktorius. Žmogiškasis faktorius. Sisteminis faktorius. Globalinis faktorius. Biologinis faktorius. Individualus faktorius. Apmokymo faktorius. Laiko faktorius. Racionaliosios ir neracionaliosios žinios. Perspektyvos.
  Vadyba, pristatymas(14 skaidrių)
  2010-01-22
 • Žmogiškųjų santykių mokykla

  PowerPoint pristatymas. Žmogiškųjų santykių doktrina iškelia socialinių veiksnių įtaką gamybos valdymui ir suranda naujų būdų darbo našumui didinti. Organizacijai svarbu. Ištakos. Elton Mayo. Hawthorne eksperimentai. Eksperimentas: ryšys tarp darbo vietos apšvietimo ir darbo našumo. Eksperimentas: darbo sąlygų įtaka. Eksperimentas: elektros instaliacijos priežiūros kambarys. Hawthorne eksperimento išvados. Pagrindinė E. Mayo išvada. Žmogiškųjų santykių atstovė Mary Parker Follet. Vadovų ir pavaldinių santykiai. Vadovo atsakomybė. Vidiniai konfliktai. Mary Parker Follet išvada. Č.Bernardas. Duglas Magregoras. Žmogiškųjų santykių teorijos nuopelnai.
  Vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-12-03
 • Особенности делового общения с партнёрам

  PowerPoint pristatymas apie dalykinį bendravimą su prancūzais (rusų kalba). Основные черты характера французов. Стиль общения. Первый контакт и взаимные отношения. Взгляд на время. Гиерархия и статус. Стиль ведения переговоров. Деловая одежда. Деловые беседы. Деловые обеды.
  Vadyba, pristatymas(21 skaidrė)
  2006-06-05
Puslapyje rodyti po