Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos namų darbai

Vadybos namų darbai (280 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės veiklos organizavimas: audinių gamyba "Filana"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Marketingo planas. Pateikimo strategija. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Produkto gamyba. Technologinio proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Tiekėjai. Personalo pasirinkimas. Teikiamos papildomos paslaugos.
  Vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-02-25
 • Įmonės veiklos planas

  Vadybos pagrindų namų darbas. Sudarykite įmonės veiklos kaštų, pajamų ir pelno planą, išskirdami šias plano dalis: Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Realizuojamos produkcijos gamybos kaštų planas. Komercinių ir įmonės valdymo pridėtinių išlaidų planas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-20
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės (2)

  Įvadas. Įmonės "X" veiklos aprašymas. Klinikoje teikiamų gydymo paslaugų nomenklatūra. Personalas. Įmonės teikiamų paslaugų realizavimo rinkos analizė. Įmonės konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-04-26
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: pašto ir siuntų paslaugos AB "DHL"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "DHL" įmonės verslo rizikos analizę ir pateikti rizikos mažinimo galimybes. Apie kompaniją. Kompanijos raida. Konkurentai. DHL visuomeninė veikla. Aplinkosaugos programos prioritetai. Pažangių sprendimų įgyvendinimas. DHL darbuotojai. DHL Investicijos į bendruomenę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Einamojo likvidumo rodiklis CR. Skubaus likvidumo rodiklis QR. Grynasis apyvartinis kapitalas NWC. Grynojo apyvartinio kapitalo ir pardavimų santykis. Skolų/nuosavybės struktūros rodikliai. Skolų-turto santykis arba tiesiog skolų rodiklis (D/A). Skolų-nuosavo kapitalo santykis (D/E). Ilgalaikių skolų-nuosavo kapitalo santykis. Nuosavybės multiplikatorius FL. Veiklos efektyvumo rodikliai. Atsargų apyvartumas. Atsargų apyvartumas dienomis. Apyvartinio kapitalo apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Viso turto apyvartumas. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas ROA. Nuosavo kapitalo pelningumas ROE. Augimo rodikliai. Pelno augimas. Pardavimų augimas. EPS augimas. Turto augimas. Skolų augimas. Bankroto rizikos analizė. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Išorinės (makro) aplinkos veiksniai. Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Aplinkosauga. Konkurencinė aplinka. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Potencialūs konkurentai. Pakaitalai. Patiriamos rizikos. Investicinė rizika. Gamybinė rizika. Finansinė rizika. Rinkos rizika. Valiutos kurso rizika. Palūkanų normos rizika. Kredito rizika. Likvidumo rizika. Šalies rizika. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(33 puslapiai)
  2009-05-26
 • Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misija

  Įmonės vizija. Įmonės filosofija. Įmonės kultūra. Įmonės kultūros struktūra. Įmonės kultūrą formuojančios problemos. Įmonės misija. Įmonės tikslai.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymo ciklo ypatumai

  Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės veiklos aprašymas. Gaminama produkcija. Valdymo struktūra. Informacija apie personalą. Įmonės aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumai įmonėje. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2009-11-13
 • Įmonių organizavimas ir valdymas

  Įvadas. Pradedamo verslo ir įmonės aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Verslo idėja ir verslo esmė. Verslo misija. Verslo tikslai ir uždaviniai. Verslo vizija. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminamų gaminių nomenklatūra. Reikalingos žaliavos, medžiagos, prekės ir numatomi jų tiekėjai. Reikalingi įrengimai, mašinos, prietaisai, įranga ir numatomi jų tiekėjai. Gaminių pirkėjai ir klientai. Pagrindiniai, pagalbiniai ir aptarnavimo procesai. Steigiamos įmonės teisinis statusas ir jo pagrindimas. Įmonės vadybinės struktūros projektavimas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Proceso darbų ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas ir jo tinklinio modelio konstravimas. Proceso modelio laiko ir resursų parametrų nustatymas ir tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Proceso vykdymo tinklinio grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2007-01-30
 • Įmonių organizavimas ir valdymas: betono gaminių gamyba TŪB "Betonynas"

  Įvadas. Valdymo verslo šakos ir įmonės aprašymas. Verslo šakos ir įmonės samprata. Pasirinkto verslo šakos esmė. Įmonės idėja. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai pirkėjai, klientai, konkurentai. Gaminami gaminiai, parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pagrindimas: motyvacija. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-24
 • Įmonių organizavimas ir valdymas: žvejybos verslas

  Įvadas. Surinkta informacija. Įmonės idėja.Pirkėjai, klientai, konkurentai. Produkcija. Užimama rinkos dalis šakoje, įmonės dydis, personalo skaičius. Įmonės teisinio statuso pasirinkimas ir pagrindimas. Įmonės organizacinės struktūros projektavimas ir pagrindimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir pareigų aprašymas. Įmonės organizavimo proceso modeliavimas. Paslaugų skyriaus darbų organizavimas. Paslaugų skyriaus struktūra. Paslaugų skyriaus organizavimo proceso darbų detalizavimas ir jų tarpusavio priklausomybės nustatymas. Proceso modelio darbų laiko ir resursų parametrų nustatymas. GANTO diagramos detalizavimas, tinklinio grafiko parametrų skaičiavimas sektorių metodu. GANTO diagramos ir tinklinio grafiko braižymas laiko masteliu. Resursų poreikio tinklinio grafiko konstravimas ir optimizavimas. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-02-03
 • Įmonių tikslų ir uždavinių analizė

  Įvadas. Įmonės tikslai. Tikslų medis. Strateginiai, operatyviniai ir taktiniai tikslai. Įmonės (organizacijos) uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-06-01
 • Įmonių vadyba

  5 vadybos klausimai su atsakymais. Netiesioginio poveikio išorės aplinkos įtaka verslo įmonėms: Ekonominė aplinka; Teisinė aplinka; Politinė aplinka; Socialinė aplinka; Technologinė aplinka. Organizavimo esmė ir žingsniai, organizavimo ypatumai mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse. Standartai (etalonai), jų rūšys ir sandara. Konfliktų sprendimo būdai, prevencija. Labai emocingas pavaldinys.
  Vadyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-08
 • Individualios įmonės socialinė atsakomybė

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti, kaip įmonėje vykdoma Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) veikla. Darbo objektas - S.R. individuali įmonė "R". Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) klausimų/sričių identifikavimas įmonėje. Suinteresuotų grupių įtraukimas į įmonės veiklą ir verslo sprendimus/dialogas su suinteresuotomis grupėmis. Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) strateginių krypčių, veiklos planų, veiklos atlikimo rodiklių nustatymas įmonėje (Kokie Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) tikslai, kaip vertinama pažanga). Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) veiklos įgyvendinimo ir rezultatų vertinimas (Kas atlikta Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) srityje ir kokia šios veiklos nauda įmonei). Atskaitomybė apie Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) veiklą (Ar rengiamos Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaitos, ar atliekamas socialinis veiklos/ataskaitų auditas). Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-04
 • Individualios karjeros planas

  Užduoties analizė. Dabartinės situacijos pristatymas. Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė. Galimų nesėkmių analizė. Savo galimybių numatymas. Tikslo formulavimas. Karjeros tikslo suformulavimas. Tikslo aprašymas. Aplinkos veiksnių analizė. Kokie aplinkos veiksniai veikia? Kurie iš jų pasyvūs, kurie – aktyvūs? Kaip jie veikia mano galimybes ir veiklos kryptis? Aplinkos veiksnių pokyčių projektavimas 5 metams pesimistiniu ir optimistiniu variantais. Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas. Optimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė. Pesimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė. Numatyti abiejų scenarijų pasekmes. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Galutinis pasirinkimas iš dviejų scenarijų, jo pagrindimas. Realizavimo plano sudarymas.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • Individualių įmonių steigimas ir veikla Lietuvoje

  Įžanga. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Steigimo etapai. Steigimo dokumentų rengimas. Steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams tvirtinimas notarine tvarka. Įmonės registravimas juridinių asmenų registre. Lietuvos respublikos individualių įmonių įstatymo apžvalga. Įstatymo keliami reikalavimai individualios įmonės nuostatams. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. Individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės reorganizavimas. Individualios įmonės likvidavimas. Individualių įmonių įstatymo baigiamosios nuostatos. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas. Individualių įmonių privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2009-10-13
 • Inovacijų reikšmė ir apibūdinimas

  Inovacijų reikšmė. Inovacijų sąvokų interpretavimas. Inovacinė veikla. Inovacijų būvio ciklas.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-21
 • Išorinio poveikio veiksniai, jų analizė bei įtaka organizacijos veiklai

  Įvadas. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Vartotojai. Tiekėjai. Vyriausybė. Specialiųjų interesų grupės. Ryšiai su visuomene. Profesinės sąjungos. Finansų institucijos. Konkurentai. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Socialiniai-kultūriniai kintamieji. Ekonominiai kintamieji. Politiniai kintamieji. Technologiniai kintamieji. Tarptautinė aplinka. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(20 puslapių)
  2007-03-23
 • Įvadas į verslo studijas

  Kodėl marketingo (rinkodaros) komplekso elementų suderinimas lemia įmonės veiklą? Kokia verslo organizavimo forma labiausiai paplitusi šiuo metu Lietuvoje? Kodėl? Praktinė užduotis. Parašykite įvadą šiai temai – infliacija, jos padariniai bei mažinimo būdai.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-02-27
 • Įvadas į verslo studijas (3)

  Kokie yra išankstinio pasirengimo etapai, galintys padidinti verslo sėkmę? Kodėl svarbus įmonėje yra vadovas? Praktinė užduotis. Parašyti įvadą šiai temai: Verslas ir rizika Lietuvoje šiandien.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-01-07
 • Kailinių žvėrelių verslo organizavimas

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kailinių žvėrelių verslo organizavimą, valdymą, gerinimo priemones. Kailinių žvėrelių verslo organizavimas. Kailinių žvėrelių fermos įrengimas, vietos parinkimas. Kailinių žvėrelių verslo produkcijos pardavimai, rinka. Kailinių žvėrelių verslo organizavimo problemos. Kailinių žvėrelių verslo gerinimo galimybės. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2009-04-21
 • Kaip sustabdyti korupciją?

  Korupcija. Visuomenės nuomonė apie korupciją. Alternatyvos šios problemos sprendimui. Priemonių prieš korupciją efektyvumas. Kovos su korupcija receptas. Korupciją įtakojantys bei jos pasėkoje atsirandantys faktoriai. Lietuvos Vyriausybė ir Seimas kovą su korupcija laiko viena iš prioritetinių veiklos sričių. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-29
Puslapyje rodyti po