Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (98)

  Pagrindiniai vadybos terminai, sąvokų atskyrimas. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcijos.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2009-02-28
 • Vadyba: planavimas, organizavimas, kontrolė

  Vadybos konspektas apimantis planavimą, organizavimą, vadovavimą bei kontrolę. Ruoštas pagal Stoner knygą "Vadyba". Planavimas. Organizavimas. Organizacinio vystymo tipai. Biudžetas. Darbo projektavimas. Darbo perprojektavimas. Delegavimas. Decentralizavimas ir centralizavimas. Derybos. Galia. Informacinės sistemos. Kontrolė. Komanda. Komunikacija. Lyderiavimas. Lyderiavimas būdingųjų bruožų požiūriu.) Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. J.M.Kouzeso ir B.Z.Posnerio elgesio požiūris: dinamiški santykiai. Lyderiavimo teorijos ateitis. Motyvacija. Poreikių teorija. Teisingumo teorija. Vilčių teorija. Pastiprinimo teorija. Tikslų nustatymo teorija. Operatyviniai planai. Organizacinis vystymas. Projektinė valdymo struktūra. Strateginiai planai.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2010-06-07
 • Vadybiniai sprendimai (2)

  Vadybiniai sprendimai: bendrieji klausimai. Valdymo sprendimo samprata, vieta valdyme. Požiūriai į valdymo sprendimų priėmimą. Racionalus modelis. Carnegie modelis. Organizacinė aplinka ir VSP. Elgesio (subjektyvių) veiksnių įtaka VSP procesui. Individualaus elgesio veiksniai. Grupinio elgesio veiksnių įtaka valdymo sprendimų priėmimo procesui. Formali grupė. Neformalios grupės. Organizacinio elgesio įtaka valdymo sprendimų priėmimo procesui. Komunikacijos formos. Pagrindiniai OVS elementai. Komunikacijos įtaka VSP procesui. Pagrindiniai rezultatyvaus komunikavimo veiksniai. Komunikavimo barjerai. Valdymo sprendimų klasifikacija, pagrindiniai tipai. Valdymo sprendimo tipas. Valdymo sprendimų klasifikacija. Valdymo sprendimo priėmimo būsenos.
  Vadyba, konspektas(20 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadybos atsiradimas ir raida

  Vadybos apibrėžimo problemos. F. Taylor suformavo terminą "management". Valdymas procesiniu požiūriu. Valdymo turinys. Valdymo kokybė. Tolerantyvizmo 14-a valdymo principų pagal Foyal: Bendrumo jausmas. Organizacija. Žinių sistema. Modernios vadybos bruožai. Valdymo mokslinis metodas. Vadybos funkcijos. Marketingas – rinkodara. 4 gamyklų tipai. Sinchronizavimo problema. Racionalumas – žmonės elgiasi kaip racionalūs veikėjai. Racionalumas. Pozityvus pastiprinimas. Vadybos Sikstai. TOC- apribojimo teorija. Įgyvendinimas. Racionalioji filosofija. Išvados. Racionalaus požiūrio trūkumai. I epocha R. Scot vadybos vystymosi schemoje. II epocha Howtorn. III etapas. Racionalus veiksnys bet atvira sistema. IV etapas. 1970m. iki šiol.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2008-04-17
 • Vadybos informacinės sistemos koncepcija

  Informacinės sistemos koncepcija (specifikavimas). Bendros nuostatos. Pagrindinė dalis. Informacinės sistemos paskirtis ir kūrimo tikslai. Informacinės sistemos paskirtis. Informacinės sistemos (IS) pagrindiniai tikslai. Kompiuterizuojamo objekto pageidaujama būsena. Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas. Informacinių sistemų (IS)informacijos srautai. Srautų grafinis vaizdavimas. Informacinėse sistemose (IS) laikoma informacija. Informacinių sistemų (IS) vartotojams teikiama informacija. Informacinės sistemos efektyvumas. Informacinės sistemos kūrimo sąnaudos. Informacinės sistemos aptarnavimo (einamosios) sąnaudos. Informacinės sistemos prognozuojama nauda. Informacinėms sistemoms (IS) keliami reikalavimai. Informacinių sistemų (IS) projekto valdymas.
  Vadyba, konspektas(26 puslapiai)
  2008-05-29
 • Vadybos mokyklos

  Visuotinio dalyvavimo valdyme teorija. Profesionalaus menedžerizmo teorija. Sisteminis požiūris. Naujausios pastarųjų dešimtmečių teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos. Japonijos vadybos fenomenas. Vakarietiškoji vadyba. Vadybos raida Lietuvoje 1920–1940 m. Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. F.W. Taylor (1856-1915). Henry L. Ganttas (1861-1919). Frankas (1868-1924) ir Lilian (1878-1972). Gilbrethai. Klasikinės organizacijos teorijos mokykla. Henris fayolis (1841-1925). Maxas weberis (1864-1920). Mary Parket Follett (1868-1933). Garingtonas Emersonas (1853-1931). Demmingo 14 efektyvaus valdymo principų. Bihevioristinė mokykla. Veiklos ir elgsenos motyvavimo teorijos. McGregor teorija "X". McGregor teorija "Y"
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2009-03-02
 • Vadybos mokslo raida (2)

  Vadyba senovėje. Mokslinė vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokyklos ypatumai. Bihevioristinio (elgesio) mokslo požiūrio ypatumai. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos. Socialinių sistemų mokykla. Empirinė (situacinė) vadybos teorija. Socialinių sistemų vadybos teorija.
  Vadyba, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-12
 • Vadybos pagrindai (7)

  Vadybos teorijos. Vadybos samprata praktine ir moksline prasme. Kodėl reikia studijuoti organizacijas ir vadybą? Vadybos praktika senosiose civilizacijose. Vadybinė mintis senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose. XVII – XIX amžiaus mąstytojų darbai. Mokslo, technikos ir gamybos vystymasis XIX a. pabaigoje. "Amerikos inžinierių-mechanikų sąjunga" ir pranešimai. Vadybos mokslo atsiradimo prielaidos. Klasikinė vadybos mokykla. Teilorizmo principai. Fordizmo principai. F. ir L. Gilbreth. H. Gantas. H. Emersonas. A. Fajolio indelis i vadybos mokslą. Žmogiškųjų santykių mokykla. Hotorno eksperimentas. A.Maslow motyvavimo teorija. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvavimo teorija. McGregor X Y teorija. Chrisas Argyris. Matematinė vadybos mokykla. Šiuolaikinės vadybos bruožai. Ouchi Z teorija. Judėjimo į tobulumą (7 S teorija). Organizacijos kultūros teorija. Multikultūra, subkultūra, kontrkultūra. Galios ir politikos teorija. Galios formos pagal Dž. Frenčą ir B. Reiveną.
  Vadyba, konspektas(9 puslapiai)
  2009-05-11
 • Vadybos principai

  Vadybos principai. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Aukštos ir žemos struktūros.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-04
 • Vadybos raida Lietuvoje (2)

  Vadybos raida Lietuvoje. Vadybos mokslo populiarintojai. P. Vileišis. P.V.Raulinaitis. Vadyba pokarinėje Lietuvoje. Vilniaus universitetas. Vadyba atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Vystymosi tendencijos.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-21
 • Vadybos samprata (3)

  Valdymo principai. Valdymo prigimtis. Sisteminis valdymo požiūris. Tema.Valdymo užduoties prigimtis. Vadybos samprata. Vadybos samprata. Ar valdymas – profesija? Ar valdymas universalus procesas? Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. Ankstyvosios įtakos. Mokslinis valdymas. Administracinis valdymas. Žmonių santykių valdymas. Vadybos mokyklos. Valdymo elementai. Organizacijos, jų darbo technologijos. Šiuolaikinės vadybos kryptys. Vadovo vaidmuo. Verslas ir išorinė aplinka. Verslas ir ekonominė struktūra. Ekonominių sistemų tipai. Ekonominės sistemos. Šalies ūkio struktūra. Vertybinių popierių birža, akcinis kapitalas. Finansavimo šaltiniai, verslo finansavimo institucijos. Tarptautinis valdymas, multinacionalinės korporacijos. Tarptautinio verslo konkurentinių galimybių panaudojimas. Išorinė organizacijų aplinka.Socialinė valdymo atsakomybė. Bendroji Europos rinka, eksportas. Smulkaus verslo valdymas.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2009-11-11
 • Vadybos samprata. Objektas, subjektas

  Vadybos sampratos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Vadybos mokslo raida pagrindinės vadybos teorijos. Šiuolaikinės vadybos mokslo teorijos. Vadybos mokslo ir praktikos raida Lietuvoje. Vadybos tikslų sistema ir tikslų turinio permainos ekonomikos globalizacijos sąlygomis. Vadybos dėsniai principai ir stilius. Vadybos principų charakteristika. Vadybos stiliai. Vadybos stiliai pagal pobūdį. Bendravimas ir valdymo metodai. Vadybos metodai. Asmeninių kontaktų turinys ir reikšmė efektingam valdymui. Organizacijos potencialas. Vadybos sprendimai jų esmė ir formavimo eiga. Veiksniai įtakojantys vadybos sprendimų turinį. Valdymo sistemos modelis. Globalizacijos ir transformacijos vadyboje. Valstybės galios transformacija globalioje erdvėje.
  Vadyba, konspektas(32 puslapiai)
  2008-05-08
 • Vadybos strategija

  Valdymo funkcijos. Strateginis planavimas. Tikslai. Strateginės alternatyvos. Strateginio plano įgyvendinimas. Kaip taisyklės ir procedūros padeda siekti tikslų. Strateginio plano įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Išvados. Darbo organizavimas. Tikslai. Rekomendaciniai įgaliojimai. Funkciniai įgaliojimai. Išvados. Klausimai temai pakartoti. Klausimai diskusijoms.
  Vadyba, konspektas(14 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadybos teorijos objektas

  Vadybos teorijos objektas. Jo sandara. Vadybos teorijos atsiradimas, raida ir reikšmė pasauliui bei Lietuvai. Valdymo teorijos mokyklos. Valdymo principai. Pagrindiniai vadybos teorijos atstovai ir jų mintys. Vadybos raida Lietuvoje.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-07
 • Vadybos teorijų raida (2)

  Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. teorija. Teorijų svarba. Valdymo teorijų nauda. Valdymo mokyklos (teorijos). Veiksnių apibūdinimai. Vadybos raidos eros. Klasikinė vadybos mokykla. Klasikinė vadybos mokykla. Teorijos pagrindas. F. Taylor. F.Tayloro filosofijos principai. F. Taylor nuopelnai. M.Vėberio koncepcijos esmė. L. Gilberth ir F. Gilberth. Fordizmas. H.L. Gantt. G.Emersonas. G. Emerson "Dvylika našumo principų". Mokslinio valdymo teorijos ribotumas. Administracinė valdymo teorija. Administravimo principai. "Bendrasis ir pramonės valdymas". Klasikinės mokyklos trūkumai. Valdymo teorijos. Žmogiškųjų santykių mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Nauji būdai darbo našumui didinti. Autoriai. Žmogiškųjų santykių mokykla. E.Mayo "Žmonėms patinka jausti savo reikšmę". Č. Bernardas "Pareigūno funkcijos". D. McGregor 1960 metų "Įmonės žmogiškoji pusė". Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Žmogiškųjų santykių teorijos probleminės sritys. Valdymo teorijos. Kiekybinių metodų mokykla. Pradininkai. Kiekybinių metodų mokykla. Matematinės vadybos privalumai. Trūkumai. Naujos vadybos teorijos. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Situacinis požiūris. Sistemų klasifikacija. Organizacijos apibrėžimas sisteminiu požiūriu. Valdymas sisteminiu požiūriu. Procesinis požiūris. Vadybos ciklas procesiniu požiūriu. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Partisipatyvinė teorija (K. Keras, V. Gelermanas). Sėkmingų organizacijų teorijos (T. Pitersas ir R. Votermanas). Visuotinės kokybės vadyba. Sudedamieji kokybės elementai. Trys esminės nuostatos. Penki principai. Dešimt vadybos priemonių. Klausimai.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-05
 • Vadovas ir jo funkcijos

  Vadovas ir jo funkcijos. Valdžia ir autoritetas (M. Folet). Valdžios formos. Prievarta pagrįsta valdžia. Atlygiu pagrįsta valdžia. Teisės valdžia. Ekspertinė valdžia. Pavyzdžio valdžia. Valdžia ir atsakomybė. Vadybinis darbas kaip profesija. "Mokslinis valdymas" ir "vadybos mokslas". Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai (Folkas, Njumenas). Njumeno suformuluoti principai. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. Vadovavimo stiliai. Autoritarinis (autokratinis) vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Keturios Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal Vrumą. Vadovo veiklos sąsaja su jo asmeninėmis ir dalykinėmis savybėmis. Vadovo bruožai (silpno ir stipraus). Vadovo kvalifikacija. Vadovo mąstymo tipas. Vadovo rengimo planavimas.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Vadovas ir lyderiavimas

  Vadovas ir jo lyderiavimas. Populiarūs vadovų tipai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo stiliai. Autokratinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. K. Levino vadovavimo stiliai. Stilių suderinamumas. Valdymo lygiai. Individualus valdymo stilius. Įvairūs vadovavimo stiliai. F. Friedlerio pasiūlyti vadovavimo stiliai. Vadovavimas tušinuku. Vadovavimo stiliaus parinkimas. Įvertinant vadovo asmenybę. Įvertinant darbuotojų charakteristikas.
  Vadyba, konspektas(16 puslapių)
  2007-02-22
 • Vadovavimas (8)

  Šiuolaikinė valdymo samprata. visuotinės kokybės vadybos teorija. Vadovavimo prigimtis. Lyderiavimas. Lyderiavimo teorijos. Vadovo darbo stiliai. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Komunikaciniai procesai ir jų įtaka valdymo efektyvumui. Koordinavimas.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-12-21
 • Valdymas

  Kontrolė. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Našumo valdymas. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausieji praėjusio šimtmečio įvykiai.
  Vadyba, konspektas(27 puslapiai)
  2006-10-02
 • Valdymo apskaita (19)

  Valdymo apskaitos esmė ir reglamentavimas. Valdymo apskaitos apibrėžimas, tikslai. Valdymo apskaitos informacija. Informacijos vartotojai. Lyginamoji valdymo ir finansinės apskaitos charakteristika. Valdymo sistema ir valdymo apskaita. Išlaidos, jų klasifikavimas ir elgesys. Produkcijos/paslaugų savikaina ir jos valdymo sistema. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų įskaitymo į savikiną mastą. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal gamybos tipą. Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai pagal išlaidų normavimo mastą. Veikla pagrįstų išlaidų kalkuliavimo sistema. Kompleksinės gamybos produkcijos savikainos kalkuliavimas. Netiesioginių išlaidų paskirstymo metodika. Išlaidų analizės ir valdymo sistemos. Atsakomybės centrai. Biudžetai ir standartai apskaitos ir valdymo procesuose.
  Vadyba, konspektas(61 puslapis)
  2010-01-25
Puslapyje rodyti po