Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žinios ir inovacijos

  ŽGO (žiniomis grindžiamos organizacijos). ŽGO veiklos sritys. Žinių kūrimas, pritaikymas, info saugojimas. Personalas ŽGO-se. Mokymasis. Fizinis kapitalas. ŽGO procedūros, taisyklės. ŽGO kultūra. Socialinis kapitalas. ŽGO strateginė raida. Problemos žinių valdyme. Žinių kūrimo ypatumai Japonijos kompanijose. Keletas sugebėjimo atsinaujinti ir veiklos sėkmės priežasčių. NANAKA žinių spiralė. Žinių kūrimo organizacijos etapai. Kolektyvinio proto koncepcija. KP išvystymo matrica. Organizavimas žinių – įmonės konkurencinio pranašumo pagrindas. Komandinis mokymasis. Kolektyvinės žinios ir jų pasekmės. Verslo konsultacinė veikla Lietuvoje. VK firmų specifika. VK įmonių tikslai, principai. LT VK įmonių rūšys. Verslo inkubatorių specifika LT-e. Žinių ekonomikos vertinimas Lietuvoje. Verslo pradžia. Žinių ekonomikos reguliacinis mechanizmas. Mokesčiai R&D veiklai bei mokymams. Intelektualinės nuosavybės teisė. Vartotojų teisių apsauga. Konkurencija. Elektroninės teisės. Jų diegimas (el. parašas). Finansinio sektoriaus pasiruošimas (bankai). Finansinio sektoriaus infrastruktūra: paslaugos, produktai. Mažmeninė bankininkystė. Rizikos kapitalo sritis. Požiūriai į mokymąsi. Mokymosi modeliai. Mokymosi visą gyvenimą sistema žinių ekonomikoje. Kompetencijų sritys žiniomis grindžiamose organizacijose. Profesinių standartų vystymas ir profesinių programų vertinimas.
  Vadyba, konspektas(12 puslapių)
  2005-11-13
 • Žinių vadyba

  Bibliotekos ir informacijos bei žinių valdymas. Informacijos vadybos samprata ir pagrindiniai procesai, Žinių vadybos samprata (Michael Polanyi žinių teorija, Ijikuro Nonaka žinių kūrimo teorija, Peterio Senge moksliosios organizacijos teorija), Informacijos / žinių vadyba ir bibliotekininkystė, Chun Wei Choo protingos organizacijos žinių piramidė ir pan.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2005-07-22
 • Žinių vadyba (3)

  Valdymas žinių ir organizacijų visuomenėje. Perėjimas į žinių organizaciją. Žinių vadyba yra gana kontroversiška mokslinė disciplina. Žinios - svarbus organizacijos išteklius. Žinių sąvoka. Žinios ir informacija. Žinių vaidmuo visuomenėje. Žinių vaidmuo žmonijos raidoje. Išreikštos ir neišreikštos žinios. Žinių judėjimas organizacijoje. Michael Polanyi. Žinių kūrimas organizacijoje. Žinių vadybos atsiradimas ir raida. Istorinis aspektas. Intelektualinis /filosofinis aspektas. Ekonominiai aspektai. Technologinis aspektas. Kultūriniai aspektai. Organizacinės žinios ir jų tipologija. Pokyčiai tarp ankstesniojo ir dabartinio vadybinio mąstymo. Organizacijos žinių vadybą įtakojantys faktoriai. Pagrindinės organizacijos varomosios jėgos. Žinių aplinkos sukūrimas, žinojimo struktūrų organizavimas šiuolaikinėse organizacijose. Organizacijos žinių bazės formavimas. Žinojimas. Žinojimo sandara. Žinojimo struktūros. Besimokanti organizacija – šiuolaikinės organizacijos modelis. "Besimokančios organizacijos" koncepcijos vystymosi istorija. Biblioteka kaip "besimokanti organizacija". Pasaulio bibliotekų patirtis, įgyvendinant besimokančios organizacijos koncepciją. "Besimokanti organizacija" - Lietuvos bibliotekų modernizavimo strateginė galimybė. Politinis žinių vadybos modelis. Žinių darbuotojo samprata ir esminės kompetencijos. Žinių visuomenė ir bibliotekų uždaviniai. Bibliotekininkai kaip žinių darbuotojai.
  Vadyba, konspektas(55 puslapiai)
  2007-03-27
 • Žinių vadyba (6)

  Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindinius visuomenės raidos etapus. Kokie pokyčiai vyksta informacinėje visuomenėje? Išvardykite ir trumpai apibūdinkite tris, Jūsų nuomone svarbiausius poslinkius, susijusius su informacinės visuomenės plėtra. Kuo informacinė visuomenė skiriasi nuo žinių visuomenės? Kaip vertinate Lietuvos informacinės visuomenės lygį? Paaiškinkite besimokančios organizacijos sisteminį modelį pagal Senge. Kokie bruožai būdingi besimokančiai organizacijai? (užtektų išmokti tik tai , kas paryškintai). Paaiškinkite pažangių technologijų vaidmenį ekonomikai, verslo organizavimui, asmenybei ir panašiai. Kaip naujos technologijos įtakoja intelektualaus ir paprastojo darbo darbuotojų kompetencijos lygį (teigiamas ir neigiamas aspektas). Koks informacinės visuomenės ir globalizacijos procesų santykis? Kokią teigiamą ir neigiamą įtaką kultūrai turi informacinės visuomenės plėtra ir atvirkščiai? Kaip į žinias žiūri atskiri mokslai: filosofija, tikėjimas, psichologija, sociologija, informatika? Pateikite ir paaiškinkite ženklų-duomenų virtimo schemą žiniomis. Paaiškinkite žinių klasifikavimo kriterijus, pagal juos sudarytas schemas ir trumpai jas apibūdinkite. Kokios žmogiškos savybės apsprendžia individualių žinių ypatumus ir kuo jie pasireiškia? Apibūdinkite individualias žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip grupines žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip bendrijos žinias. Charakterizuokite kolektyvines žinias kaip organizacines žinias. Kas įeina į įmonės duomenų bazę be kompiuterizuotos įmonės duomenų bazės? Apibūdinkite santykį tarp materialinės duomenų bazės ir žinojimo. Kokie veiksniai apsprendė susidomėjimą žinių vadyba šiuolaikiniame etape? Išvardykite pagrindinius žinių vadybos uždavinius ir paaiškinkite jų esmę. Išvardinkite ir apibūdinkite pagrindines žinių vadybos varomąsias jėgas. Išvardinkite tris žinių vadybos mitus ir pakomentuokite jų priimtinumą jūsų požiūriu. Paaiškinkite kompleksinio žinių vadybos modelio elementinę ir procedūrinę pusę. Kokios, jūsų nuomone, svarbiausios žinių vadybos dalinės kryptys (bent vieną iš jų paaiškinkite detaliau)? Paaiškinkite behivioristinės mokymosi teorijos esmę. Paaiškinkite kognityvinės/pažinimo mokymosi teorijos esmę. Koks jūsų supratimas apie kolektyvinį mokymą? Kas jūsų manymu yra strateginė žinių vadybą? Pateikite, kaip jūs suprantate koncepciją - orientacija į išteklius (kokie pasireiškia pliusai ir minusai)? Kaip jūs žiūrite į žinias kaip į išteklius (kokie pasireiškia pliusai ir minusai, kuo jie skiriasi nuo kitų išteklių)? Kokie žinių vadybos ypatumai svarbūs strateginėje žinių vadyboje? Konkurencinio pranašumo formavimas žinių bazėje. Paaiškinkite žinių vadybos strategijų sistematiką. Apibūdinkite internacionalizavimo ir rinkos strategijos taikymą strateginėje žinių vadyboje. Kokios įmonės geriau renkasi kooperavimo strategijas. Apibūdinkite atmetimo ir deinvestavimo strategijos esmę. Kokius žinote įmonės ir žinių vadybos strategijos derinimo variantus?
  Vadyba, konspektas(23 puslapiai)
  2009-04-29
Puslapyje rodyti po