Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba>Vadybos konspektai

Vadybos konspektai (224 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo rizika (2)

  Verslo rizikos veiksniai ir struktūra žemės ūkyje. Verslo rizikos esmė. Verslo rizikos veiksniai. Verslo rizika: struktūrinis požiūris. Verslo rizikos kompleksinio vertinimo metodika. Pagrindiniai verslo rizikos vertinimo metodai. Dalinių verslo rizikos rodiklių apskaičiavimas. Dalinių rodiklių įvertinimas balais. Dalinių rodiklių reikšmingumo (svorių) nustatymas. Integruoto verslo rizikos rodiklio apskaičiavimas. Žemės ūkio subjektų verslo rizikos palyginamoji analizė. Žemės ūkio verslo bendrosios aplinkos analizė. Javų auginimas. Rapsų auginimas. Ūkių A, B ir C verslo rizikos kompleksinis vertinimas. Ūkio subjektų trumpas apibūdinimas. Dalinių rizikos rodiklių nustatymas ir įvertinimas. Ūkio subjektų integruotų rizikos rodiklių nustatymas.
  Vadyba, konspektas(39 puslapiai)
  2009-02-17
 • Verslo studijų įvadas

  Verslininkystės kilmė ir samprata bei jos aplinka įvadas. Verslininkas, verslumas, verslininkystė. Verslininko apibūdinimas ekonomine ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės plėtojimas Lietuvoje. Verslininkystės būsenos tarpukario Lietuvoje vertinimas. Verslininkystė prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Smulkus ir vidutinis verslas, jų kriterijai. Ekonominė verslininkystė (verslo) struktūra ir jos principai. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominė verslo struktūra šalies ūkyje. Veiksniai skatinantys verslininkystės ir šalies arba tautos ūkio skirtumus. Pagrindiniai ekonominiai verslininkystės (verslo) principai. Ekonominė verslo struktūra šalyje arba šalies ūkyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Pagrindinės verslo įmonių rūšys. Įmonės esmė ir jos ekonominiai tikslai. Lietuvoje steigiamų įmonių rūšys. Individualios įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinės bendrijos steigimo tvarka Lietuvoje. AB ir UAB steigimo tvarka Lietuvoje. Verslas kaip procesas ir jo stadijos. Verslo kaip proceso stadijos. Naujos verslo idėjos paieška ir jos vertinimas. Verslo plano būtinumas ir esmė. Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių apibūdinimas. Reikalingų verslo išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Verslas ir vadyba. Verslininkystė ir vadybos būtinumas. Vadybos samprata. Vadybos mokslo ir studijų sistema, bei jos elementai. Šiuolaikiniai vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodika. Verslo finansavimas. Verslininko ir vadybininko funkcijos bei specialus jų išsilavinimas. Verslininko ir vadybininko funkcijų skirtumai. Specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2004-12-07
 • Verslo studijų įvadas (2)

  Verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Verslininkystės samprata viduramžiais. "Lo sistema" – poveikis verslui per kredito ir finansų sferą, akcijų pirkimą ir pardavimą. Verslininkystės samprata XVII – XVIII šimtmečiuose. Šiuolaikinė verslininkystės (verslo) samprata. Verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Tautos ūkio vystymo per kooperaciją idėja. Nuo ekonominio liberalizmo link autarkijos. Tautos ūkio savirūpos koncepcija. Tarpukario Lietuvos smulkiosios bankininkystės įmonės. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Dabartinės Lietuvos ekonominės politikos bruožai ir jos poveikis verslininkystės raidai. Verslininkystės raidos bei jos plėtojimo finansinių šaltinių (investicijų) ypatumai Lietuvoje. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Įmonių vadovų (savininkų) nuomonė apie savo verslo plėtojimą. Privačios ir viešosios verslininkystės požymiai ir raiškos ypatumai. Ne pelno sektoriaus esmė, paskirtis ir vaidmuo. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominės verslininkystės struktūra šalyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo įmonė esmė ir jos ekonominiai tikslai. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB pagrindiniai požymiai. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas. Verslas (verslininkystė) kaip procesas ir jo stadijos. Naujos verslo idėjos sumanymas ir jos įvertinimas. Rinkos tyrimų reikšmė vertinant verslo idėją. Sugebėjimas įkurti įmonę, kaip inovacijos objektą. Įmonės kūrimas frančizės keliu. Verslo plano būtinumas ir esmė. Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių trumpas apibūdinimas. Verslo plano skyriaus "verslo aprašymas" turinys. Verslo plano skyriaus "marketingas" turinys. Verslo plano skyriaus "gamyba (paslaugų tiekimas)" turinys. Verslo plano dalies "vadyba (valdymas)" turinys. Verslo plano skyriaus "rizikos įvertinimas" turinys. Verslo plano skyriaus "finansai" turinys. Reikalingų verslui išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Vadybos samprata, sąvokų "vadyba", "valdymas" ir "administravimas" esmė ir tarpusavio ryšys. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Ankstyvosios vadybos teorijos raidos etapas. Naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo ištakos Lietuvoje. Vadybos turinys ir Lietuvos vadybinė situacija. Vadybos svarba išvedant šalies ūkį. Vadybos principai. Vadybos funkcijos. Vadybos metodai. Personalo vadybos turinys. Personalo formavimo ir ugdymo organizavimas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Verslininko ir vadybininko (vadovo) funkcijų skirtumai. Specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas. Vadyba kaip profesija. Vadovas ir valdžia. Pagrindinės vadovo funkcijos, jo darbo ypatybės. Kas kliudo vadovui darbus perduoti pavaldiniams? Lietuvos moterų tapti verslininkėmis arba vadybininkėmis vertinimas.
  Vadyba, konspektas(30 puslapių)
  2005-10-23
 • Verslo vadyba

  Socialinė atsakomybė. Valdymo sistemos aplinka. Firmos valdymo kredo (moto). Valdymo atributai. Valdymo procesas. Planavimas. Organizacijos modeliai. Organizacijos valdymo kryptys.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2006-03-24
 • Verslo vadyba (10)

  Gamybos organizacinis struktūrizavimas. Įmonės gamybinės struktūros samprata ir dedamieji elementai. Įmonės gamybinių struktūros tipai. Gamybinės struktūros analizės rodikliai ir tobulinimo kryptys. Gamybinė struktūrą tobulinama šiomis kryptimis. Gamybos strategijos ir planavimas. Gamybos planavimo uždaviniai ir principai. Gamybos strategijos ir strateginis planavimas. Operatyvusis gamybos valdymas ir planavimas. Gamybos operatyviojo valdymo esmė ir funkcijos. Gamybos operatyvusis kalendorinis planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Gamybos pokyčių valdymas. Gaminių atnaujinimą lemiantys veiksniai ir gamybos programos struktūros įvertinimas. Mokslinių tyrimo darbų organizavimas ir ryšys su įmonės techniniu gamybos rengimu. Konstruktorinis gamybos rengimas. Technologinis gamybos rengimas. Gamybos technologijos projektavimas. Naujos gamybos diegimo metodai. Gamybos įdiegimo materialinis techninis ir socialinis aprūpinimas. Darbo organizavimo esmė, uždaviniai, funkcijos. Darbo organizavimo kryptys (elementai). Darbo organizavimo principai. Darbo normos: funkcijos, nustatymo reikalavimai, klasifikacija. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo laiko naudojimo tyrimo (matavimo) metodai. Darbo laiko fotografija (nuotrauka). Chronometražas. Fotochronometražas ir stebėjimo atlikimo reikalavimai. Darbo normavimo metodai. Normų nustatymas pagal normatyvus. Normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimu. Darbo normatyvai: paskirtis, klasifikacija, nustatymas. Mikroelementų normatyvų sistemos. Darbo normų koregavimas (keitimas) ir kokybės vertinimas.
  Vadyba, konspektas(49 puslapiai)
  2008-02-06
 • Verslo vadyba (6)

  Organizacijų tipai. Ataskaitinis laikotarpis – metai. Formų organizacijų privalumai ir trūkumai. Tarptautiniai kreditiniai santykiai. Įmonės vadovavimo būdai.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-05
 • Verslo vadyba (8)

  Pagrindinės menedžmento kryptys. Menedžmentas. Teiloras. Anri Fajolis. Pagrindiniai Faiolio teorijos principai. Drausmės principas. Nurodymų vienybės principas. Asmeninių interesų pajungimas. Bendriems interesams. Kolektyvo apdovanojimo principas. Centralizacijos principas. Hierarchijos principas. Teisingumo principas Stabilumo principas. Iniciatyvumo principas. Vienybės principas. Eltonas Mayo socialinė atsakomybė. Kapitalistinė labdaros idėja. Valdymo sistemos aplinka. Organizacijos valdymo kryptys. Firmos valdymo kredo (moto). Organizacinė kultūra. Valdymo atributai. Valdymo procesas. Valdymo funkcijos. Įgūdžiai. Planavimas. Planavimo nauda. Planavimo filosofijos. Planavimo procesas. Organizacijos modeliai. Organizacinės struktūros. Linijiniai ir štabiniai įgaliojimai. Organizacijos struktūros tipai. Funkcinio pasiskirstymo atmaina. Geografinė struktūra. Matricinė – projektinė struktūra. Tinklo struktūra. Restruktūrizacijos procesas. Komitetai. Akcinių bendrovių valdymo modelis. Valdžia. Motyvacija. motyvacijos funkcija. Palaikymo faktoriai. Motyvatoriai narkomanams, alkoholikams pagalba darbe. Kontrolė vadovavimo stilius ir lyderiavimas. Lyderis ir vadovas – skirtumai. Vadovas administratorius. Vadovas lyderis. Komunikacijos valdymo sistemoje. Komunikacijos sistema. Formalios komunikacijos Komunikali informacija. Neformalios informacijos. Valdymo sprendimai. Valdymo sprendimo priėmimo etapai. Sprendimai, susiję su rizika ir tų situacijų valdymas. Rizikingo sprendimo priėmimo faktoriai. Kūrybiškumas valdymo sistemoje.
  Vadyba, konspektas(19 puslapių)
  2007-05-29
 • Verslo valdymo sistemos (3)

  Sisteminis požiūris. Sistemos. Sisteminiai principai. Sistemų analizė ir sintezė. Verslo organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos - funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Organizacijų klasifikavimo aspektai. Verslo organizacija – atvira sistema. Organizacinės valdymo sistemos. Valdymo posistemių projektavimas. Divizinės organizacinės struktūros skirstomos. Regioninė divizinė organizacinė struktūra. Matricinė organizacijos struktūra. Centralizuotos ir decentralizuotos struktūros. Netinkamo organizacijos struktūrizavimo padariniai. Valdymas kaip informacinis procesas. Informacija – valdymo proceso substancija. Organizacijos informacinė sistema. Valdymo informacinė posistemė. Sisteminis sprendimų priėmimas. Įmonės gyvavimo ciklas. Sprendimo parengimo būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Planavimas. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis.
  Vadyba, konspektas(22 puslapiai)
  2009-04-08
 • Verslo vertinimas

  Kodėl verslas yra vertinimo objektas? Kokie yra verslo kaip prekės ypatumai? Kodėl reikia vertinti verslą? Kaip apskaičiuojamas produkcijos energijos efektyvumas? Kokie yra verslo vertinimo procesai, kriterijai ir metodai? Verslo vertinimo principai. Finansiniai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai. Gamybos lygis ir perspektyvumas. Dabartinė grynoji vertė (NPV). Gamybos procesai, principai. Gamybos specializavimas. Vidinė grąžos norma. Investicijų atsipirkimo laiko nustatymas. Gamybos sroviškumas. Verslo jautrumas ir jo skaičiavimas. Gamybos potencialo panaudojimo vertinimas. Kokie yra marketingo audito tipai? Gamybos lankstumo ir struktūros vertinimas. Marketingo vertinimo uždaviniai. Gamybos organizuotumo vertinimas. Metodas, leidžiantis įvertint prekių kokybinių savybių ir vartotojų lūkesčių atitikimą. Gamybos kokybės vertinimas. Kokie yra prekių asortimento vertinimo kriterijai ir metodai? Technologinės ir biologinės pažangos vertinimas. Kokie yra kainų vertinimo kriterijai ir metodai? Kaip vertinamos gamybos technologijos ekologiniu požiūriu? Kokie yra rėmimo vertinimo kriterijai ir metodai? Kokią įtaką verslas turi aplinkai? Kokie yra pateikimo vertinimo kriterijai ir metodai? Kokie bruožai būdingi personalo organizavimo sistemai (POS)? Kompleksinio vertinimo esmė ir tikslai. Kodėl reikia vertinti personalą? Verslo vertinimo dalinių rodiklių matavimo vienetų suvienodinimas. Kokie elementai personalo vertinimo sistemoje? Vertinimo kriterijų svarbos nustatymas. Kaip parenkami vertinimo metodai ir vertinimo atlikimo būdai? Reitingų sudarymo principai. Koks skirtumas tarp personalo tarnybos organizavimo vidutinėje ir didelėje įmonėje? Agreguotų verslo vertinimo rodiklių apskaičiavimo modeliai. Kodėl verslą reikia vertinti energijos požiūriu? Sprendimų dėl verslo tinkamumo ir efektyvumo priėmimas.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2006-03-01
 • Viešasis administravimas (14)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Weberio, F. Goodnowo, L. White'o, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Konkurencijos, darbo saugos, kainų, prekybos, aplinkosaugos, prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas, licencijavimas, registravimas ir kt. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą / didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt. – teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į Klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Kas yra centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Valstybėje organizuojamas centrinis ir vietos valdymas. Valstybės valdžia organizuojama teritoriniu principu. Lietuvos Respublikos (LR) administracinis vienetas – Lietuvos Respublikos (LR) teritorinė dalis kurioje valdymą organizuoja Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė (apskritis) arba savivaldos institucijos(savivaldybės). Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai (taryba, valdyba, meras ir kt.). Nuo 1990 metų Lietuvoje veikė trys vietos savivaldos įstatymai. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Viešųjų institucijų kontrolės ir priežiūros institucijų veiklą ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčių komisijos ir kt.). Organizacijų apibrėžimai, organizacijų rūšys, organizacijų teorijų santykis su vadyba ir VA. Sisteminio požiūrio į viešąsias organizacijas ypatumai. Vadovo vaidmuo ir vadovavimo viešosiose organizacijose teorijos. Personalo planavimas. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Europos Sąjungos (ES) šalių valstybės tarnybos ypatumai. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų atsakomybės samprata. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Jūsų pasirinktos šalies viešojo administravimo reformos. Švedija. Naujoji Zelandija. Australija. Rusija. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV).
  Vadyba, konspektas(60 puslapių)
  2006-11-07
 • Viešasis administravimas (15)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Weberio, F. Goodnowo, L. White'o, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Konkurencijos, darbo saugos, kainų, prekybos, aplinkosaugos, prekių ir paslaugų kokybės reguliavimas, licencijavimas, registravimas ir kt. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt. – teikimas ir administravimas Lietuvoje. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai. Kas yra centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės, regioninės ir vietos valdžių Lietuvoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai nuo 2003 metų. Teritorinio valdymo reformos etapai Lietuvoje nuo 1990 metų. Valstybės, savivaldybių ir valstybės įstaigų biudžetų formavimas, programinio biudžeto sudarymo ypatumai. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai ir kiti piniginiai ištekliai Lietuvoje. Skirtingi viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijai – veiksmingumas, efektyvumas, ekonomiškumas, teisėtumas, teisingumas. Kontrolės ir priežiūros institucijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje, viešųjų institucijų veiklos vertinimo procedūros (valstybės kontrolė ir savivaldybių kontrolieriai, vidaus audito tarnybos, Vyriausybės atstovai, Seimo kontrolieriai, administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos ir kt.)? Valstybės kontrolė Lietuvoje. Valstybės kontrolė Lietuvoje. Audito rūšys. Veiklos audito kriterijai. Audito planas apima. Savivaldybės kontrolierius. Vidaus audito teisinis reglamentavimas. Vidaus auditas ir vidaus kontrolė. Vidaus audito uždaviniai. Administracinė priežiūra. Administracinė priežiūra. Administracinės procedūros. Administraciniai teismai. Seimo kontrolierius. Viešojo administravimo monitoringas. Viešųjų institucijų veiklos vertinimo metodai ir modeliai. Organizacijos apibrėžimai, organizacijų rūšys. Organizacijų teorijų reikšmė viešajame administravime. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės (kontingencinės) teorijų ypatybės. Vadovo vaidmuo ir vadovavimas viešosiose organizacijose. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai - darbų planavimas, priėmimas į darbą ir kt. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų etikos problemos (korupcija ir kt.) ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Etikos dilemos. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos ir naujosios valstybės tarnybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Įvairių šalių viešojo administravimo reformų palyginimas. Lietuvos viešojo administravimo reformos kryptys. Viešojo administravimo sektoriaus tikslai.
  Vadyba, konspektas(74 puslapiai)
  2007-01-05
 • Viešasis administravimas (16)

  Viešojo administravimo turinys. Viešojo valdymo principai. Tradicinis viešasis administravimas. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo ir verslo administravimo panašumai ir skirtumai. Viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijos struktūra. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešojo intereso, viešojo sektoriaus apibrėžimai. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Viešojo administravimo sistema ir funkcijos. Viešojo administravimo institucijų klasifikavimas. Viešojo administravimo funkcijos.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2007-03-09
 • Viešasis administravimas (2)

  Viešojo intereso, viešojo sektoriaus ir viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo funkcijų – reguliavimo, paskirstymo, perskirstymo, institucijų formavimo, paslaugų teikimo – samprata. Vadybinis, teisinis ir politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis. Viešosios gėrybės ir jų savybės. Privačios, mokamos, bendro aruodo ir rekomenduotinos gėrybės. Viešojo administravimo klasikų - W. Wilsono, M. Weberio, F. Goodnowo, L. White'o, W.E. Willoughby - teorijos. Viešojo administravimo klasikų - L. Gulicko, F. Tayloro, Ch. Bernardo, H. Simono, D. Waldo - teorijos. Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo ir socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus, skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai - problemų iškėlimas, darbotvarkės sudarymas, sprendimų priėmimas, įgyvendinimas, vertinimas, - ir viešojo administravimo vaidmuo šiuose etapuose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Aptarti valstybės paramos verslui formas ir verslo poveikio politikai būdus. Argumentai už ir prieš viešojo sektoriaus privatizavimą bei valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/didinimą. Viešųjų paslaugų – švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros. – teikimas ir administravimas. Piliečių dalyvavimo valdyme ir viešųjų paslaugų teikime būdai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? Kas yra centralizavimas, decentralizavimas, dekoncentralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Valstybėje organizuojamas centrinis ir vietos valdymas. Valstybės valdžia organizuojama teritoriniu principu. Savivaldybės institucijos – atstovaujamoji institucija, tai yra savivaldybės taryba, ir vykdomoji institucija, tai yra savivaldybės administracijos direktorius, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Nuo 1990 metų Lietuvoje veikė trys Vietos savivaldos įstatymai. Biudžetas – viena svarbiausių administravimo ir valdymo apskaitos ir perspektyvinės kontrolės elementų. tai pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Valstybės biudžetas vykdo finansų funkcijas: perskirstymo, reguliavimo ir kontrolės. Mokestinės ir nemokestinės pajamos į valstybės ir savivaldybių biudžetus Lietuvoje, argumentai už vieno ar kito mokesčio sumažinimą ar padidinimą. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai. Organizacijų apibrėžimai, organizacijų rūšys, organizacijų teorijų santykis su vadyba ir viešasis administravimas (VA). Sisteminio požiūrio į viešąsias organizacijas ypatumai. Vadovo vaidmuo ir vadovavimo viešosiose organizacijose teorijos. Personalo planavimas. Personalo valdymo teisinis reglamentavimas Lietuvos valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės. Valstybės tarnautojų atsakomybės samprata. Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. "Naujojo viešojo administravimo" ir naujosios valstybės tarnybos samprata. Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos, viešajame administravime. Jūsų pasirinktos šalies viešojo administravimo reformos. Viešojo administravimo tyrimų metodologijos samprata, metodologijos socialiniame moksle bei viešajame administravime funkcijos. "Paradigmos", "teorijos", "modelio", "metodo" sąvokų apibrėžimai. Paradigmų, teorijų, modelių, metodų viešojo administravimo tyrimuose pavyzdžiai. Fenomenologija viešojo administravimo tyrimuose. Verifikavimo ir falsifikavimo procedūros ir jų panaudojimas VA tyrimuose. Aprašymas, paaiškinimas, vertinimas, numatymas, pritaikymas kaip skirtingi etapai viešojo administravimo tyrimuose ir šiuos etapus iliustruojantys pavyzdžiai. Tyrimo klausimo, hipotezės ir tyrimo projekto sudarymas. Tyrimo projekto pagrįstumo kriterijai. Duomenų samprata, skirtingos duomenų rūšys. Duomenų viešojo administravimo tyrimuose pavydžiai. Apklausa ir interviu viešojo administravimo tyrimuose- klausimyno sudarymas, imties nustatymas, gautų duomenų analizė. Kokybiniai viešojo administravimo tyrimo metodai. Kiekybiniai tyrimo metodai. Lyginamieji metodai.
  Vadyba, konspektas(96 puslapiai)
  2005-09-27
 • Viešasis administravimas (3)

  Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo objektas ir sudėtinės dalys. Viešojo administravimo politinė aplinka. Viešojo administravimo organizacijos. Viešojo administravimo reforma Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Viešojo administravimo įstatymo analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės tarnybos įstatymo (2002 metų) analizė. Viešojo administravimo istorinė raida. Max’o Weberio biurokratijos ir valdymo teorijų apžvalga, idealiosios biurokratijos teorija. Liutherio Gulicko indėlis į viešojo administravimo teorijos raidą, organizacijų sudarymo ir veiklos teorijas (POSDCORB). Herberto Simono indėlis į viešojo administravimo raidą, administracinio žmogaus, riboto racionalumo teorijas. Viešasis administravimas ir privatus sektorius. Viešasis administravimas ir visuomeninis sektorius. Personalo valdymas viešajame administravime. Vadovavimas ir vadovas viešojoje organizacijoje. Viešojo administravimo etika. Etikos kodeksai viešajame administravime. Sprendimų priėmimo metodai viešajame administravime. Efektyvumas viešajame administravime, viešųjų programų vertinimas. Strateginis planavimas viešajame administravime. Administracinė teisė ir viešasis administravimas. Administracinės teisenos reforma ir sistema Lietuvoje. Administracinė – teritorinė reforma Lietuvoje ir viešasis administravimas. Ryšiai tarp įvairių viešojo administravimo lygmenų ir institucijų. Biudžetas ir viešasis administravimas. Naujasis viešasis administravimas.
  Vadyba, konspektas(50 puslapių)
  2005-09-30
 • Viešasis administravimas (5)

  PowerPoint pristatymas-konspektas. Viešojo administravimo objektas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo sistema. Pagrindinės viešojo administravimo sritys. Administracinis reglamentavimas. Vidaus administravimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Kiti viešojo administravimo apibrėžimai. Viešasis interesas. Viešasis sektorius. Rinkos problemos. Gėrybių skirstymas. Viešųjų gėrybių savybės. Viešojo sektoriaus funkcijos. Valdžios įrankiai. Trys požiūriai viešajame administravime. Vadybinis požiūris viešajame administravime. Politinis požiūris viešajame administravime. Teisinis požiūris viešajame administravime. Viešojo administravimo istorinė raida. Valdymo praktika ir idėjos nuo seniausių laikų iki Renesanso. Idėjos apie valdymą Platono "Valstybėje". Kameralizmo idėjos XVII – XVIII amžius. Vokiečių – austrų administravimo mokyklos raida XIX – XX amžius. Prancūzų administravimo mokyklos raida. Viešojo administravimo raida Jungtinėse Valstijose XVIII – XIX amžius. Viešojo administravimo paradigmos Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Woodrowas Wilsonas. Frankas Goodnowas. Williamas F. Willoughby. Leonardas D. White’as. A. Hamiltono ir T. Jeffersono paveldas. Frederickas W. Tayloras. Henry Fayolis. J. Mooney ir A.C. Reiley administracinės struktūros principai. Niujorko (New York) municipalinių tyrimų biuras. Lutheris Halsey Gulickas. Maxas Weberis. Weberio biurokratijos principai. Weberio biurokratijos modelio kritika. Herbertas A. Simonas. Administravimo principų kritika H. Simono "Administravimo priežodžiuose". Chesteris Bernardas. Dwightas Waldo. Viešasis administravimas demokratinėje valstybėje. Politinės ideologijos demokratinėje valstybėje. Valstybės teorijos. Marksizmas. Klasikinė elito teorija. Weberis. Pliuralizmas. Pliuralizmo trumpas apibūdinimas. Biurokratija pliuralistinėje teorijoje. Šiuolaikinė elito teorija. Neomarksizmas. Trumpas neomarksizmo apibūdinimas. Biurokratija neomarksizme. Korporatizmas. "Gerovės valstybės" raidos etapai. Trys "gerovės valstybės" modeliai. Viešasis administravimas politikos formavimo procese. Viešosios politikos analizės raida. "Viešosios politikos" apibrėžimai. "Politikos analizės" apibrėžimai. Politikos formavimo proceso etapai. Politikos problemų sampratos. Kaip apibrėžiamos viešosios politikos problemos? Politikos adresatai. Sprendimų priėmimo modeliai. Racionalaus modelio bruožai. Inkrementinio modelio bruožai. Politikos įgyvendinimo teorijos. Politikos vertinimo požiūriai.
  Vadyba, konspektas(85 skaidrės)
  2006-01-26
 • Viešasis administravimas (9)

  Kas būdinga vadybiniam, teisiniam ir politiniam požiūriui į viešąjį administravimą, koks yra viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis? Viešojo intereso samprata ir viešojo sektoriaus funkcijos reguliavimas, perskirstymas, paskirstymas, institucijų formavimas, paslaugų teikimas? Gėrybės. Kokias problemas nagrinėjo viešojo administravimo klasikai? Kontinentinės Europos viešojo administravimo tradicija ir jos skirtumai nuo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) viešojo administravimo tradicijos. XVIII amžiaus liberalizmo, konservatizmo, socializmo idėjų poveikis valstybės ir valstybės vaidmens visuomenėje teorijai ir praktikai. Biurokratijos teorija ir jos interpretacijos pliuralistinėje, elitistinėje, korporatyvistinėje, marksistinėje ir "naujosios dešinės" valstybės teorijose. "Gerovės valstybės" plėtra įvairiose šalyse nuo XIX amžiaus. Skirtingi "gerovės valstybės" modeliai. Viešosios politikos ir viešosios politikos analizės apibrėžimai. Paaiškinti politikos formavimo procesus ir viešojo administravimo vaidmenį juose. Valstybinio rinkos reguliavimo tikslai ir priemonės. Aptarti įvairias valstybinio reguliavimo sritis. Valstybės paramos verslui formos ir verslo poveikio politikai būdai. Argumentai už viešojo sektoriaus privatizavimą ir valstybinio rinkos reguliavimo mažinimą/didinimą. Viešųjų paslaugų — švietimo, socialinių, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto teikimas ir administravimas Lietuvoje. Aptarti piliečių dalyvavimą valdyme ir viešųjų paslaugų teikimo būdus. Nevyriausybinių organizacijų veikla ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Kokios yra į klientus orientuotos valdžios ir visuotinės kokybės vadybos požymiai? Decentralizavimas, dekoncentravimas, centralizavimas, kokie yra valdymo decentralizavimo ir centralizavimo privalumai ir trūkumai? Funkcijų pasiskirstymas tarp centrinės, regioninės ir vietos valdžių Lietuvoje. Savivaldybių valdymo institucijos Lietuvoje, jų sandara ir įgaliojimai. Teritorinio valdymo reforma Lietuvoje 1990 metais. Kaip planuojamas ir sudaromas valstybės ir valstybės įstaigų biudžetas? Kokios yra valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos, kokie yra argumentai už biudžeto išlaidų padidinimą ar sumažinimą vienai ar kitai sričiai? Pagrindiniai nebiudžetiniai fondai. Skirtingi viešųjų institucijų veiklos vertinimo kriterijai. Kokios institucijos ir kaip vertina, kontroliuoja, prižiūri viešųjų institucijų veiklą? Vadovo vaidmuo. Žmogiškųjų ryšių, sistemų ir situatyvinės teorijų ypatybės. Viešųjų organizacijų personalo valdymo etapai. Aptarti personalo valdymo teisinį reglamentavimą Lietuvos valstybės tarnyboje. Kokie yra valstybės tarnautojų gero elgesio standartai ir vertybės? Valstybės tarnautojų etikos problemos ir jų sprendimo būdai. Etika viešosiose organizacijose. Etiškas sprendimų priėmimas viešajame administravime. Naujosios viešosios vadybos bruožai ir ribotumai. Naujosios valstybės tarnybos ir "naujojo viešojo administravimo" samprata.
  Vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2006-04-21
 • Viešojo administravimo lyginamoji analizė

  Viešojo administravimo lyginamoji analizė. Viešojo administravimo (va) genezė – mokslo formavimasis, 2 požiūriai. VA mokyklos skirtingai suvokė. Kontinentinės Europos VA savo ištakose rėmėsi. Kontinentinės Europos VA ištakos. Kameralizmo doktrina. Kameralizmo ideologijos pradininkai. Kameralizmo doktrinos postulatai. Kameralistikos periodai. Vokiečių – austrų va mokykla. M.Weberio indėlis. Prancūzų administravimo mokykla. VA disciplinos statuso problema. Amerikietiškoji VA mokykla. Amerikietiškosios VA mokyklos ištakos. Viešojo valdymo principai. VA samprata. Administravimo metodikos elementai. Administravimo metodikos taikymas. VA metodų rūšys. Viešųjų institucijų ir privataus verslo administravimo skirtumai. Tradicinis VA modelis. Vėberio biurokratijos teorija. Modelio loginė struktūra. Wilsono indėlis. Modelio analizė. Modelio Kritika. Informacinis pranašumas. Viešojo pasirinkimo teorija. Pagrindiniai teiginiai. Išvados. V.Ostromo biurokratijos kritika. Organizacijos finansavimas. Naujoji viešoji vadyba. Pagrindiniai teiginiai. G. Allisono tezės. A. Massey tezės. Ch. Hoodo tezės. Tikslai. Viešoji vadyba. Personalo valdymas. Atsakomybė. Valstybės tarnyba. Lyginamoji analizė. Išvados. Visuomenės (viešasis) interesas. Subjekto ir vykdytojo problema. Viešojo pasirinkimo mokykla. Tradicinio VA modelio šalininkai. Viešojo intereso sąvoka VA modelyje. Agreguoti interesai vs vertybės. Racionalumas. Visuomenės vs valstybės interesai. Naujasis institucionalizmas. Naujoji informacijos ekonomika. Informacijos viešajame sektoriuje problema. Asimetrinė informacija. Racionalaus pasirinkimo teorija. VA efektyvumo veiksniai. Išvados. Viešojo sektoriaus "demarkacijos problema". Viešojo sektoriaus sąvokos turinys. Viešasis ir privatus sektoriai. Viešojo sektoriaus dydis. Apibrėžiantys kriterijai. Demarkacijos problema. Lane kompleksinis sprendimas. Nuosavybės ir išdėstymo (alokacijos) mechanizmas. Nuosavybės ir sąveikavimo tipai. Išdėstymo mechanizmas ir sąveikavimo tipai. Kontrolės formos ir išdėstymo mechanizmo tipai. Apibendrinimas. Gamyba, vartojimas ir nuosavybės tipai. Gėrybių tipai. Neatskiriamumas. Kolektyvinio veiksmo logika. Viešoji politika. Viešosios politikos modeliai ir jų pasirinkimo kriterijai. Demografinis požiūris (vieta). Kritika. Inkrementalistinis požiūris (laikas). Kritika. Racionalaus sprendimo modelis. Trūkumai. Šiukšliadėžės modelis. Socialiniai tikslai. SGF teorija. Išvestinė SGF versija. Norminis SGF modelis. Rawlso teisingumo teorija. Viešoji politika. Viešosios politikos rūšių tipologija. Politikos analizės metodologija. Politikos analizės procedūros. Viešojo sektoriaus reformos logika. VS reformų politika. VS reformų tikslai ir priemonės. Strategijos ir rezultatai. Decentralizacija/dekoncentracija. Privatizacija. Išvados. Ex ante (prieš reformas) ir ex post (po) valdymas. Skirtumai. Įgyvendinimo modeliai. Įgyvendinimo funkcijos. Sudėtingesnė įgyvendinimo formulė. Įgyvendinimo procesų modeliavimas. Įgyvendinimas kaip tobulas administravimas. Įgyvendinimas kaip politikos vadyba. Įgyvendinimas kaip evoliucija. Įgyvendinimas kaip mokymasis. Įgyvendinimas kaip struktūra. Įgyvendinimas kaip rezultatas. Įgyvendinimas kaip perspektyva. Įgyvendinimas kaip atgalinis planavimas. Įgyvendinimas kaip simbolizmas. Įgyvendinimas kaip dviprasmiškumas. Įgyvendinimas kaip koalicija.
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2006-06-19
 • Viešųjų paslaugų vadyba

  Paslaugos esmė. Paslaugų teorijos raida. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų paketas. Paslaugų grupės pagal jų realizavimo pobūdį. Paslaugų kokybė. Viešoji paslauga Viešosios paslaugos ir jų administravimas. Viešųjų paslaugų grupės. Paslaugų srities mechanizmai. Įstatymo paskirtis.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2008-10-17
 • Viljamas Edvardas Demingas (2)

  V. Edvardso Demingo biografija. Japonijos padėtis XX amžiaus pirmoje pusėje. E. Demingo ir Japonijos bendradarbiavimas. "Gilaus žinojimo" sistema. Mirtini pavojai. Mažesni pavojai. Keturiolika E. Demingo punktų. Tikslų numatymas. Visą produkciją tikrinti netikslinga. Nauja gyvenimo filosofija. Naudinga pirkti ne pigiausią, o geriausią prekę. Nuolatinis gamybos ir aptarnavimo tobulinimas. Būtinybė mokytis. Tinkami viršininkai. Išvadavimas iš baimės. Komandos veikla yra efektyviausia. Reikia atsisakyti šūkių. Išdirbio normos tik trukdo. Darbininkas turi didžiuotis savo darbu. Reikia skatinti kiekvieno darbuotojo tobulėjimą. Būtina keistis. E. Demingo universitetas.
  Vadyba, konspektas(24 puslapiai)
  2007-10-09
 • Voratinklio diagrama. Gordono metodas. Sinektika. Delfų metodas. Nominalios grupės technika. Struktūrinė diagrama. Ryšių diagrama. PERT metodas

  Voratinklio diagrama. "Proto ataka" vienas prieš vieną (su savimi). Kaip organizuoti "proto ataką" su savimi naudojant voratinklio diagramą. Gordono metodas. Kaip generuoti visiškai naujas idėjas. Kaip generuoti visiškai naujas idėjas naudojant Gordono metodą. Sinektika. Kaip generuoti kūrybines inovacines idėjas. Kaip generuoti kūrybines idėjas naudojant sinektikos metodą. Delfų metodas. Kaip specialistams ir ekspertams ieškoti naujų idėjų. Nominalios grupės technika (NGT). Kaip gauti ir išrinkti geriausias idėjas bei sprendimus. Kaip gauti ir išrinkti geriausias idėjas bei sprendimus nenaudojant NGT. Struktūrinė diagrama. Kaip sudaryti ir panaudoti struktūrinę diagramą. Ryšių diagrama. Kaip sudaryti ir panaudoti tarpusavio ryšių diagramą. PERT metodas. Tinklinio planavimo ir valdymo sistema. Kaip atlikti darbą laiku.
  Vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2007-03-20
Puslapyje rodyti po