Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (51)

  Vadyba kaip veiklos filosofija - šiuolaikinės vadybos pėdsakais. Vadybos raida integracijos ir globalizacijos laikotarpiu. Organizacija – kas tai? Organizacijų valdymas (vadyba) - kam to reikia? Kodėl reikia studijuoti organizacijas ir valdymą? Vadovo pasaulis 20-ojo amžiaus pabaigoje ir dabar. Vadybos teorijos ir praktikos raida. Vadybos globalizacija ir konkurencingumas. Vadybos mokslas pagrindinį dėmesį skiria vadovui. Lietuvos dabarties aktualijos. Valdymo procesas įmonės strateginio vystymo aspektu. Valdymo funkcijų realizavimas organizacijos veikloje. Valdymo procesas. Valdymo funkcijos. Valdymo proceso realijos. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinkos, jų poveikis valdymui. Organizacijos strateginio vystymo poreikis. Organizacijos strateginio vystymo plano struktūros matmenys.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-10-12
 • Vadyba (52)

  Organizacijos ir jos aplinkos kaip sistemos sudarymas. Organizacijos veiklos supratimas. Vadovas ir jo veikla. Vadyba ir jos sėkmė. Vadybos teorijos ir jų raida. Biurokratijos koncepcijos esmė. Vadybos plėtotė Lietuvoje. Vadybiniai požiūriai. Organizacijos vidaus aplinkos kintamieji elementai. Uždaviniai. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijos veiklai. Etikos ir socialinės atsakomybės supratimas. Veiklos etikos principai ir normos. Bendravimas ir jo aspektai. Vadovas ir jo ryšiai su pavaldiniais. Grupės psichologinis komfortas ir diskomfortas. Strategijos esmė. Strategijos parengimo procesas. Strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Įgaliojimų delegavimas ir atsakomybė. Individuali darbo vieta. Prielaidos organizacinei struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai. Centralizacijos ir decentralizacijos supratimas. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvavimo teorijos. Kontrolės sistema. Audito supratimas. Kontrolės procesas. Kontrolė kokybės vadyboje. Inspektavimo supratimas. Valdžia ir jos šaltiniai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stilius ir jo tipai. Problemos ir jų analizė. Problemų sprendimo metodai. Vadovas ir sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Konfliktai, jų priežastys ir raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo poreikiai ir jų padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Karjera ir jos planavimas. Kokybės supratimas ir jos vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Tarptautiniai kokybės sistemos standartai. Kokybės sistemos kūrimas.
  Vadyba, špera(22 puslapiai)
  2006-10-18
 • Vadyba (53)

  Darbuotojų motyvacija. Motyvacijos esmė. Motyvacijos proceso raida. Pasitenkinimas darbu. Darbo įvertinimo ir atlyginimo poveikis. Organizacijų elgesio modifikacijos modelis. Vadovavimas ir organizaciniai pasikeitimai. Vadovavimo prigimtis, modelis, stilius. Darbuotojų dalyvavimas grupinės veiklos situacijose. Grupės narių narystės ir tarpusavio priklausomybės supratimas. Organizacijos vystymas siekiant planuojamų pasikeitimų. Vidinė organizacijos aplinka. Pagrindinės organizacijos dalys ir jų ryšiai. Komunikacijos procesų valdymas. Privatumo teisių bei drausmės problemos organizacijoje. Neformalios organizacijos.
  Vadyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-11-08
 • Vadyba (54)

  Vadyba. Valdymas. Vadovų tipai. Klasifikacija pagal atliekamas funkcijas. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Žmogiškųjų santykių (bihevioristinė) mokykla. Sisteminė mokykla. Situatyvinė (atsitiktinumų arba kontingencinė) mokykla. Išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio elementai. 5 pagrindinės visuotinės kokybės vadybos idėjos. Visuotinės kokybės vadybos priemonės. Planavimas. Organizavimas. Organizacinio projektavimo sudėtinės dalys. Organizacinio vystymo tipai.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-11-09
 • Vadyba (55)

  Valdymo prigimtis. Sisteminis valdymo požiūris. Valdymo užduoties prigimtis. Vadybos samprata. Vadybos teorijų raida. Vadybos mokyklos. Valdymo elementai. Organizacijos, jų darbo technologijos. Šiuolaikinės vadybos kryptys. Vadovo vaidmuo. Verslas ir išorinė aplinka. Verslas ir ekonominė struktūra. Ekonominių sistemų tipai. Šalies ūkio struktūra, pramonės išsidėstymas. Vertybinių popierių birža, akcinis kapitalas. Finansavimo šaltiniai, verslo finansavimo institucijos. Tarptautinis valdymas, multinacionalinės korporacijos. Socialinė valdymo atsakomybė. Bendroji Europos rinka, eksportas. Smulkaus verslo valdymas. Planavimas. Planavimas. Prognozavimas. Prognozavimo metodai. Padėties ir situacijos analizė. Uždaviniai jų prigimtis. Bendrieji ir konkretūs uždaviniai. Organizacijos veiklos politika. Politikos formavimas. Planavimo principai ir praktika. Planų hierarchija. Strateginis planavimas. Valdymas pagal uždavinius. Sprendimų rūšys, sprendimų priėmimo procesas. Duomenų rinkimas. Informacijos analizė diagramos ir grafikai.. Valdymo informacinės sistemos. Organizavimas. Organizavimas. Organizavimo struktūra. Formalios ir neformalios organizacijos. Organizavimo lygiai ir principai. Kontrolės apimtis. Organizacinių valdymo struktūrų tipai organizacijų schemos. Valdžios delegavimas ir decentralizavimas. Organizaciniai pokyčiai. Pokyčių valdymas. Organizacinis vystymas. Organizacija kaip sistema. Vadovavimas. Šiuolaikinė valdymo samprata. Visuotinės kokybės vadybos teorija. Vadovavimo prigimtis. Lyderiavimas. Lyderiavimo teorijos. Vadovo darbo stiliai. Bihevioristinės lyderiavimo teorijos. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Komunikaciniai procesai ir jų įtaka valdymo efektyvumui. Koordinavimas. Kontrolė. Kontrolės principai. Kontrolės rūšys. Požiūris į apskaitą. Apskaita.
  Vadyba, konspektas(42 puslapiai)
  2006-11-15
 • Vadyba (56)

  Vadybos mokslo raida Lietuvoje. A.Graičiūnas, P. Lesauskis ir kt. Organizavimo esmė ir žingsniai. A. Maslow poreikių teorija ir jos taikymas motyvacijai. Kokybės laidavimo sistema. Darbo vietų aprašymas ir idealaus darbuotojo modelis.
  Vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-11-22
 • Vadyba (57)

  Vadovo darbo sritys. Organizacijos samprata, bruožai, rūšys ir tipai, organizacijos aplinka, sėkmės komponentai. Vadovo kompetencijos ribos, žinios, lygiai ir bruožai. Valdymo koncepcijų raidos bendrieji bruožai ir eros. Klasikinės vadybos mokyklos. Žmogiškųjų santykių koncepcija. Šiuolaikinės valdymo mokyklos. Organizacijos aplinkos samprata. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir aplinkos tyrimo kriterijai. Vadovo juridinė ir socialinė atsakomybė. Verslo etikos principai. Verslo kultūra ir multikultūra. Komunikavimo principai organizacijoje. Vadovo vaidmuo komunikacijos procese ir informacinė sistema. Sprendimų priėmimo procesas, racionalus sprendimas. Darbuotojai sprendimų priėmimo procese, sprendimų priėmimo metodai. Valdymo funkcijos. Planavimo ir strateginio planavimo samprata ir principai. Strateginio planavimo procesas. Strategijos įgyvendinimas ir valdymas. Biudžetas ir tikslinis valdymas. Strategijos vertinimas. Organizavimo samprata. Organizacinė struktūra ir delegavimas. Organizacinės struktūros formavimas. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinio tipo struktūra. Funkcinio tipo struktūra. Linijinio štabinio ir funkcinio tipo struktūros. Matricinė struktūra. Motyvavimo samprata ir teorijos. Vadovavimo samprata ir stiliai, formos. Vadovo darbo laiko valdymas. Pokyčių valdymas. Konfliktų ir stresų valdymas. Kontrolės samprata, rūšys ir vykdymas. Tradiciniai valdymo metodai. Šiuolaikiniai valdymo metodai. Formalių grupių valdymas. Neformalių grupių valdymas, grupių susirinkimo efektyvumo didinimas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Gamybos samprata ir strategija. Paslaugų valdymo ypatumai. Gamybos projektavimas. Gamybos organizavimas ir operatyvus valdymas. Naujų projektų valdymas. Atsargų valdymas. Kokybės valdymas ir visuotinė kokybės vadyba.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2006-11-27
 • Vadyba (58)

  Įmonės vizija, filosofija, kultūra, misija. Motyvacijos esmė, svarbiausios motyvacijos teorijos: Maslow, Mcleland, Vroom, Adams. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Neformalios grupės, jų susidarymo priežastys, neformalių grupių valdymas. Neformalių organizacijų raida ir jų bruožai.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Vadyba (59)

  Kaip istorijos raidoje keitėsi vadybos mokyklos. Vadybos mokyklų kaita. Šeši žingsniai sprendžiant konfliktą, kai naudojamas metodas "Laimėti – laimėti". Personalo vertinimas. Kvalifikacijos ir kompetencijos sąvokos.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-12-04
 • Vadyba (6)

  Organizacinis projektavimas, organizacinių valdymo struktūrų tipai, vadovavimo esmė, vadovavimo stiliai, motyvacija, kontrolės esmė, kontrolės sistema įmonėje, kokybės valdymas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2005-05-24
 • Vadyba (60)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Darbo užmokestis. Socialiniai motyvatoriai. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Darbų ir vadovavimo delegavimas. Kontrolė ir jos principai. Kontrolės rūšys. Pasitarimai ir pokalbiai. Bendradarbių pasitarimai ir pokalbiai. Tarnybiniai pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimas ir kritika. Pripažinimas ir gyrimas. Kritika ir peikimas. Nurodymai. Grupinio darbo organizavimas. Grupinio darbo organizacinės formos. Grupinio darbo efektyvumas. Grupinio darbo trūkumai. Valdymo sprendimai. Valdymo sprendimai ir jų efektyvumo užtikrinimas. Valdymo sprendimų turinys. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų esmė, tipai ir priežastys. Konfliktų valdymas. Kauno kolegijos valdymo organizacinė struktūra. Darbo skelbimas. Išvados. Anotacija.
  Vadyba, namų darbas(21 puslapis)
  2006-12-26
 • Vadyba (61)

  Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Idealios organizacijos charakteristikos. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Poveikio būdai: organizacinis, administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T.Pitersas, R. Vuotemanas). Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L.Bertalanfi). Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos ir valdymas. Valdymo metodai. Strateginis valdymas. Vadovas ir jo funkcijos.
  Vadyba, konspektas(31 puslapis)
  2007-01-11
 • Vadyba (62)

  Kas yra rinkodara? Kokios yra išskiriamos rinkodaros kryptys? Trumpai paaiškinkite jas. Apibūdinkite gaminio gyvybinį ciklą ir pateikite būdingas gaminiui šio ciklo raidos fazes. Kokios yra išskiriamos pagrindinės dalys gaminio rinkodaros koncepcijoje? Išvardinkite aspektus, kuriais yra įvertinama gamybinės programos struktūros analizė. Kas yra būdinga augimo ir rinkos dalies metodui? Trumpai paaiškinkite Rinkos dalies ir augimo (Portfolio) metodą. Kokios yra išskiriamos konkurencijos formos įmonės atžvilgiu? Kokie yra įmonės rinkodaros tikslai? Paaiškinkite juos. Pagal ką gali būti diferencijuojama rinkos paklausa? Iš kokių dalių susideda vartojimo rinkos paklausos tyrimas? Apibūdinkite rinkos segmentavimą. Kas nulemia vartotojų poreikių motyvus? Kuo yra apibūdinamas nepatenkintų poreikių dydis? Nuo ko priklauso rinkos dalies prognozavimas ir ką jis leidžia įvertinti? Kokios yra išskiriamos pagrindinės rinkodaros strategijos? Paaiškinkite jas. Į kokius etapus yra skirstomas techninis gamybos rengimas? Kokia yra konstruktorinio gamybos rengimo paskirtis? Į kokias dalis yra skirstomas konstruktorinis gamybos rengimas? Trumpai paaiškinkite jas. Kas yra vadinama technologiniu gamybos rengimu? Į kokias dvi grupes galima suskirstyti visus technologinio gamybos rengimo uždavinius? Kokios yra technologinio gamybos rengimo funkcijos? Kokios yra technologijų projektavimo stadijos? Kokie yra naudojami naujos gamybos diegimo metodai? Ką apima pardavimų vadyba? Kas formuoja bet kokios prekės ar paslaugos poziciją rinkoje? Kaip yra nustatoma produkto ar paslaugos kaina daugelyje įmonių ir kaip jūs suprantat terminą "maksimali kaina"? Kokios yra dažniausiai naudojamos pardavimų strategijos? Paaiškinkite jas. Į kokias grupes yra suskirstomos įmonės pagal pasirinktą pardavimų strategiją? Kokie yra prekių pateikimo vartotojui metodai? Kokie yra prekių pateikimo vartotojui būdai? Kokiu atveju personalo valdymas yra laikomas veiksmingu? Į kokias stambias dedamąsias yra skirstoma personalo vadyba? Kokios yra išskiriamos organizacinės valdymo struktūros? Kokios yra naudojamos valdymo organizacinės struktūros? Kokios yra išskiriamos personalo kryptingo ugdymo koncepcijos? Skiriamos šios pagrindinės mokymo rūšys. Skiriamos dvi pagrindinės funkcijos. Nubraižykite ir trumpai paaiškinkite poreikių piramidės esmę pagal A.H. Maslową. Kas yra vadinama valdymo stiliumi? Kokie yra išskiriami valdymo stiliai? Kokius pagrindinius asmeninius bruožus ir sugebėjimus privalo turėti ar išsiugdyti efektyvus vadovas? Kas yra vadinama darbo organizavimu? Kokias darbo sritis apima darbo organizavimas? Kokios yra pagrindinės darbo pasidalinimo formos? Trumpai paaiškinkite jas. Kokiu atveju darbo vykdymo metodai yra laikomi optimaliais? Kas yra vadinama darbo norma? Kas yra vadinama laiko norma? Iš kokių dalių ji susideda? Kokie yra darbo normavimo metodai? Kas yra vadinama išdirbimo norma? Pagrindinės darbo užmokesčio formos? Nuo ko priklauso darbo užmokesčio dydis pasirinkus vietinę darbo užmokesčio formą? Kokios yra vietinės darbo užmokesčio formos atmainos? Paaiškinkite progresyvinę ir regresyvinę vietines darbo apmokėjimo formas? Paaiškinti diferencijuotą (baudų), fiksuotu priedų, asmeninių priedų ir akordinę vietines darbo apmokėjimo formas? Kokios yra laikinės darbo užmokesčio formos atmainos? Paaiškinkite dviejų (arba kelių) atlygių laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Paaiškinkite japonų tradicinę pagal amžių laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Paaiškinkite japonų sintezuotą pagal rezultatus laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Kuri iš laikinės darbo užmokesčio formos atmainų yra efektyviausia siekiant idealios darbo kokybės?
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Vadyba (63)

  Argumentavimas kalbant. Kaip kalbėti derybų metu? Išvados.
  Vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-17
 • Vadyba (64)

  Organizacija, kaip vadybinės veiklos erdvė. Organizacija, kaip sistema, jos elementai. Organizacijos veiklos aplinka ir jos įtaka organizacijos tikslams. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos paskirtis ir strategija. Vadovo darbas. Vadybos, kaip veiklos srities, esmė. Vadovo darbo ypatybės. Vadovui reikalingos žinios ir savybės. Vadovavimo stilius. Vadybos sprendimai. Vadybos sprendimo priėmimo procesas. Vadybos sprendimų paieškos būdai. Efektyvaus grupinio protinio darbo pagrindai. Vadybos funkcijos. Teorinė vadybos funkcijų problema. Vadybos sprendimo įgyvendinimas. Planavimas. Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės. Tinklinis planavimas. Organizavimas. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Vadybos organizacijų struktūrizavimo reikalingumas. Vadybinių organizacijų struktūrų raida. Vadybinės organizacijos struktūros projektavimas. Darbo skatinimas. Teoriniai darbo skatinimo pagrindai. Efektyvaus darbo skatinimo būdai. Darbo skatinimas pinigais. Darbo vertinimas kaip paskata. Darbo skatinimas jo turiniu. Darbo skatinimas ilgalaikiais tikslais. Korporacinė kultūra kaip vadybos įrankis. Kontrolė ir reguliavimas. Vadovo komunikacijos. Komunikacijos proceso žingsniai. Kliūtys komunikacijos procese. Kliūčių komunikacijos procese mažinimas. Klausymas. Neverbalios komunikacijos. Konfliktų valdymas. Pokyčių valdymas. Teisiniai vadybos pagrindai. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantieji vadybos dokumentai.
  Vadyba, špera(18 puslapių)
  2007-01-18
 • Vadyba (65)

  Sisteminis požiūris į organizaciją. Organizacija kaip socialinė ir ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida. Vadybos vystymosi tendencijos.
  Vadyba, špera(25 puslapiai)
  2007-01-30
 • Vadyba (66)

  Pokyčių valdymas. Pokyčio samprata. Pokyčių tikslingumo nustatymas, sprendimai. Pokyčių projektavimas ir įgyvendinimas. Pokyčių psichologiniai aspektai. Vadybos teorija ir praktika rekomenduoja šias kovos su pasipriešinimu naujovėms strategijas. Valdymo informacinės sistemos. Valdymo grandinė. Valdymo procesas. Valdymo proceso modelis. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Valdymo sprendimai. Sprendimai susiję su rizika. Rizikos valdymo metodai. Techninė ir programinė įranga. Informacijos technologijų (IT) svarba. Administracinių valdymo metodų klasifikacija. Ekonominiai vadybos metodai. Darbo apmokėjimas. Kainodara. Finansavimas. Ūkiskaita. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas. Pelno paskirstymas. Efektyvumo vertinimas. Teisiniai vadybos aspektai. Pirminiai ir išvestiniai valdymo sprendimai. Valdymo teorijos taikymas įvairiems valdymo objektams ir veiklos sritims. Materialinio aprūpinimo valdymas. Kiekybinių sprendimų metodų taikymas atliekant įvairias valdymo funkcijas. Pokyčių valdymas. Pokyčių samprata. Vadybos samprata ir raida. Chronologinis požymis. Valdymo sistemos. Sistemų teorija. Tyrimo objekto interpretacija sistemų teorijos požiūriu. Vadybos metodai. Teisiniai vadybos aspektai. Teisinio reglamentavimas vadybiniu aspektu. Ekonominiai vadybos metodai. Ekonominiai reiškiniai kaip vadybos objektas. Psichologiniai vadybos metodai.
  Vadyba, špera(45 puslapiai)
  2007-02-14
 • Vadyba (67)

  Organizacijos ir jos aplinkos kaip sistemos sudarymas. Organizacijos veiklos supratimas. Vadovas ir jo veikla. Vadyba ir jos sėkmė. Vadybos teorijos ir jų raida. Vadybos plėtotė Lietuvoje. Vadybiniai požiūriai. Organizacijos vidaus aplinkos kintamieji elementai. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijos veiklai. Etikos ir socialinės atsakomybės supratimas. Veiklos etikos principai ir normos. Bendravimas ir jo aspektai. Vadovas ir jo ryšiai su pavaldiniais. Grupės psichologinis komfortas ir diskomfortas. Strategijos esmė. Strategijos parengimo procesas. Strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Įgaliojimų delegavimas ir atsakomybė. Individuali darbo vieta. Prielaidos organizacijos struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai. Centralizacijos ir decentralizacijos supratimas. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvavimo teorijos. Kontrolės sistema. Audito supratimas. Kontrolės procesas. Kontrolė kokybės vadyboje. Inspektavimo supratimas. Valdžia ir jos šaltiniai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stilius ir jo tipai. Problemos ir jų analizė. Problemų sprendimo metodai. Vadovas ir sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Konfliktai, jų priežastys ir raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo poreikiai ir jų padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Karjera ir jos planavimas. Karjera ir jos planavimas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Tarptautiniai kokybės sistemos standartai. Kokybės sistemos kūrimas.
  Vadyba, špera(22 puslapiai)
  2007-02-22
 • Vadyba (68)

  Pagrindinės vadybos kategorijos. Valdymo samprata. Socialinė organizacija kaip valdymo objektas. Socialinės organizacijos aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Socialinė atsakomybė. Etika. Etikos priemonės. Informacinis valdymo proceso aspektas. Organizacinė valdymo struktūra kaip valdymo veiklos realizavimo forma. OVS samprata ir pagrindiniai elementai. OVS tipai. Valdymo sprendimų priėmimas. Sprendimai ir jų vieta valdymo procese. Valdymo sprendimų klasifikavimas. Sprendimų priėmimo procesas. Valdymo sprendimų priėmimo metodai. Planavimo pagrindai. Planavimo esmė ir tikslai. Organizacijos tikslų svarba. Organizacijos planų hierarchija. Planavimo proceso turinys. Planų sistema. Strateginio valdymo procesas. Strategijos lygiai. Korporacijos portfelio koncepcija. Organizavimo pagrindai. Visa apimantis organizavimo funkcijos pobūdis. OVS formavimo turinys. OVS valdymo tipai. Vadovavimo pagrindai. Kontrolės funkcija. Kontrolės esmė ir principai. Kontrolės formos ir sistemos.
  Vadyba, konspektas(33 puslapiai)
  2007-03-02
 • Vadyba (69)

  Įmonė kaip socialinė-ekonominė sistema, jos elementai ir jų tarpusavio sąveika. Galia ir valdžios pasiskirstymas, prioritetai, įgaliojimų delegavimas. Kokybės laidavimo sistema. Pasirengimas deryboms organizaciniu požiūriu, derybų vedimas, derybų proceso analizė.
  Vadyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-14
Puslapyje rodyti po