Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos struktūra (2)

  Įvadas. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-14
 • Organizacijos struktūra ir jos valdymas

  Samprata ir principai vadovaujančiu struktūrų. Struktūrų tipai organizacijų valdyme. Rūšiai biurokratiniu struktūrų organizacijos valdyme. Organinių struktūrų rūšys organizacijos valdyme. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-01-16
 • Organizacijos struktūra ir jų tipai

  Organizacijos struktūra. Struktūros parametrai. Organizacijų tipai pagal H. Mintzberg. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto/rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Priedai.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-02-06
 • Organizacijos tikslų visuma

  Organizacijos tikslai. Socialiniai tikslai. Ekonominiai tikslai. Finansiniai tikslai. Strateginiai tikslai. Kokybiniai tikslai. Kiekybiniai tikslai. Realūs, idealūs ir potencialūs tikslai.
  Vadyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-04-22
 • Organizacijos tikslų visuma (2)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos tikslai. Organizacijos tikslai svarbūs dėl šių priežasčių. Tikslai turi atitikti reikalavimus. Organizacijos tikslų klasifikacija. Tikslų klasifikavimo kriterijai. Organizacijos tikslai. Organizacijos tikslų visuma pagal reikalingas žinias. Tikslų klasifikavimas pagal nustatymo laikotarpį. Apibendrinimas. Išvados.
  Vadyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-03-03
 • Organizacijos tikslų visuma (3)

  Tikslų samprata ir struktūra. Tikslų formavimas. Tikslų klasifikavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-06-08
 • Organizacijos vadyba

  Organizacijos sąvoka ir organizacijos aplinkos. Organizacijos tikslų rūšys: ekonominiai ir socialiniai tikslai. Organizacinis projektavimas, organizacinės struktūros ir jų tipai. Organizacijos struktūros samprata. Linijinė struktūra. Funkcinė struktūra. Centralizuota struktūra. Decentralizuota struktūra. Prekinė struktūra. Štabinė struktūra. Matricinė. Projektinė struktūra. Patriarchalinė struktūra. Inovacinė struktūra. Segmentinė organizacijos struktūra. Kontrolės esmė, prekių ir paslaugų kokybės samprata. Komunikacijos kliūtys ir bendravimo tobulinimas.
  Vadyba, namų darbas(16 puslapių)
  2008-01-14
 • Organizacijos vadyba ir informacinės sistemos

  Organizacijos, tikslai, valdymas, vadyba. Vadovai, vykdytojai ir valdymo lygmenys. Tiesinė ir hierarchinė organizacinė valdymo struktūra. Matricinė organizacinė valdymo struktūra. Informacija ir žinios. Informacijos pateiktis, duomenys. Informacijos tvarkymo ir apdorojimo sisteminimas. Informacinės sistemos. Duomenų apdorojimas. Informacijos apdorojimas. Informacinė sistema. Informacinių sistemų įvairovė. Duomenų apdorojimo sistemos. Sprendimų paramos sistemos. Vadybos ir verslo valdymo sistemos.
  Vadyba, konspektas(29 puslapiai)
  2008-05-29
 • Organizacijos vadybinės veiklos analizė: Antano Belazaro pagrindinė mokykla

  Įvadas. darbo tikslas – atlikti organizacinės vadybinės veiklos analizę Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos valdymo schema. Darbuotojų skyriaus darbo analizė. Darbuotojų sudėtis pagal grupes, amžių, lytį, išsilavinimą. Darbuotojų kaita organizacijoje. Darbo vietų aprašymų ar pareiginių nuostatų pavyzdžiai. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Darbuotojų atestavimo procedūra. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Karjeros planavimas. Darbuotojų skyriaus rengiamų dokumentų pavyzdžiai. Vadovavimo darbuotojams analizė. Organizacijos kultūros apibūdinimas. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbuotojų skatinimo sistema. Dominuojantys vadovavimo stiliai, vadovų ir darbuotojų santykiai. Susirinkimų ir pasitarimų periodiškumas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, namų darbas(13 puslapių)
  2008-12-19
 • Organizacijos valdymas

  Organizacijos vadovų valdžios formos. Organizacijos struktūra. Valdymo metodai. Lyderystės (pirmavimo) samprata. Bendravimas organizacijose. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo procesas. Valdymo sprendimų priėmimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-06-07
 • Organizacijos valdymas (2)

  Sisteminis požiūris ir organizacija, Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema, Organizacijos valdymas, Informacija ir valdymas, Informacija ir valdymas, Valdymo metodai, Personalas ir valdymas, Vadovas ir jo funkcijos, Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas.
  Vadyba, konspektas(11 puslapių)
  2005-10-02
 • Organizacijos valdymas (3)

  Sisteminis požiūris į organizaciją. Bendrosios sistemų teorijos idėjos (L. Bertalanfi). Kibernetikos mokslo vieta bendrojoje sistemų teorijoje (V. Vineris). Bendroji sistemų klasifikacija (K. Boldingas). Sisteminė analizė ir jos esmė. Sistema ir elementas, sistemas sudarančių elementų rūšys. Sistemų klasės pagal jas sudarančių elementų bei jų ryšių turinį, pagal bendrąsias sistemų savybes. Organizacija kaip sistema. Sistemų struktūrų tipai: hierarchinė, daugiaryšė ir mišri, jų ypatybės. Pagrindinės sistemų charakteristikos – funkcinė, morfologinė, procesualinė, jų esmė. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu: programinis, adaptyvinis, mišrus, jų privalumai ir trūkumai. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai: linijinė, funkcinė, linijinė funkcinė, jų privalumai ir trūkumai, taikymo ypatumai. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Vertybės ir jų rūšys. Vertybių rūšys. Nuostatos ir jų formavimas (-is). Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo klaidos, jų priežastys bei būdai joms taisyti. Organizacijos viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Socialinė organizacijos sandara. Grupės ir jų vaidmuo organizacijoje. Pirminės ir antrinės grupės. Grupių organizacijoje sąvoka. Formalių ir neformalių grupių funkcijos. Grupių formavimo (-si) priežastys. Grupinio elgesio ypatybės organizacijoje. Grupės efektų rinkiniai. Grupės atmosfera. Grupių dinamika (grupių gyvavimo ciklas). Komandos samprata. Grupės ir komandos sąvokų skirtumai. Komandų rūšys. Komandų klasės pagal tikslus (S.P. Robbins). Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti (F. Teiloras ir H. Emersonas). Streso samprata. Stresų organizacijoje šaltiniai. Streso psichofiziologija. Darbuotojų elgsena streso atveju. Streso šaltiniai. Streso pasekmės. Darbo efektyvumo ir streso koreliacija. Organizacijos programos darbuotojų stresams valdyti. Idealios organizacijos charakteristikos. Organizacija ir aplinka. Aplinkos aspektai: bendroji ir specifinė aplinka, jų įtaka organizacijai. Vidaus ir išorės aplinka. Vidinė organizacijos aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos elgsena kitų organizacijų atžvilgiu, elgsenos ypatybės viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos valdymas. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Generaliniai tikslai. Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Organizacijos valdymas, jo esmė. Problemų struktūriniai lygiai. Problemų sprendimo metodai. Efektyvaus sprendimo kriterijai. Sprendimo priėmimo etapai. Sprendimo parengimo svarba. Klasikiniai sprendimo parengimo metodai. Šiuolaikiniai sprendimo parengimo metodai. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Sprendimo priėmimo būdai – vienasmenis, kolegialus, visuotinis, jų esmė, privalumai ir trūkumai. Planavimas kaip sprendimo įgyvendinimo eigos numatymas. Planų skirstymas įvairiais požiūriais: įgyvendinimo laikotarpio, turinio, tikslų bei apimties požiūriu. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Kontrolės formos ir būdai. Efektyvios kontrolės bruožai. Kontrolės etapai. Kontrolės formos ir būdai. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Motyvų šaltiniai organizacijoje pagal D. Rilį. Motyvavimo metodai. Darbuotojų motyvavimo metodai. Motyvavimo programos organizacijoje. Poveikio būdai: organizacinis administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. Informacija ir valdymas. Valdymas kaip informacinis procesas. Informacija – valdymo proceso substancija (esmė). Pagrindiniai informacijos vertinimo požiūriai (pragmatinis, semantinis, pagal pateikimo formą). Reikalavimai informacijai, kokybiška informacija ir jos požymiai (stabilumas, patikimumas, objektyvumas, pakankamumas, glaustumas, aiškumas, technologiškumas). Informacijai keliami reikalavimai. Informacijos kokybės įtaka valdymui. Technologijų ir įrangos įtaka informacijos kokybei. Komunikavimas ir jo reikšmė valdyme (vertikalioji ir horizontalioji komunikacija organizacijoje). Komunikavimo funkcijos. Komunikavimo kryptys organizacijoje. Vertikalios komunikacijos funkcijos. Horizontalios komunikacijos funkcijos. Efektyvios komunikacijos prielaidos. Efektyvaus komunikavimo barjerai. Komunikacijos procesų organizacijoje tobulinimas. Tarpasmeninio komunikavimo gerinimas. Verbalinė komunikacija ir jos rūšys. Organizacijos informacinė sistema. Valdymo informacinė posistemė. Valdymo informacinė posistemė. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Poreikių tenkinimas ir jo ryšis su valdymo metodais. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Valdymo metodų grupės. Ekonominiai metodai, užtikrinantys darbuotojo fiziologinių poreikių realizavimą. Organizacijos galimybės ekonominiams metodams įgyvendinti. Psichologiniai metodai (E. Meijo), užtikrinantys pagarbos ir saviraiškos poreikių realizavimą. Filosofiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo gyvenimo prasmės poreikių realizavimą. Teisiniai metodai, užtikrinantys darbuotojo saugumo poreikių realizavimą. Administraciniai organizaciniai metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Projektai ir jų valdymas. Projekto idėjos analizė. Projekto idėjos analizės struktūra. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto planavimas. Bendri projekto planavimo principai. Pagrindiniai projekto planavimo uždaviniai. Pagalbiniai projekto planavimo uždaviniai, atliekami lygiagrečiai su pagrindiniais projekto planavimo procesais. Projekto dekompozicija. Struktūrinės dekompozicijos metodas. Projekto biudžeto sudarymas. Projekto rizika ir atsakomieji veiksmai. Struktūrinių ir Sanglaudos fondų nuostatos ir valdymo principai. Projekto ciklo valdymas pagal Struktūrinių fondų nuostatas. Strateginio valdymo samprata, metodologijos ir situacinės analizės metodai. Strateginio valdymo samprata, savybės, tikslai, privalumai, trūkumai ir teikiama nauda. Savybės. Strateginio valdymo teikiama nauda. Privalumai ir trūkumai. Pagrindinių strateginio valdymo koncepcijų analizė. Strategijos formos. Strateginio valdymo mokyklos. Nustatytinė ir plėtotinė strateginio valdymo metodologijos. Plėtotinė metodologija. Strateginio valdymo modeliai, atitinkantys skirtingas metodologijas. Aplinkos dinamiškumo analizė (ADA). PEST analizė. Politinis ir teisinis aspektas. Mc. Kinsey 7-S modelis. Prognozavimas. Prognozavimo objektai. Delfi metodai. Scenarijų metodai. SWOT (SSGG) analize. Strateginis valdymas viešojo sektoriaus institucijose. Viešųjų ir verslo organizacijų strateginio valdymo skirtumai. Strateginio valdymo sistemos paskirtis ir strateginio valdymo proceso stadijos. Strateginių planų rengimo ir įgyvendinimo padaliniai: planavimo tarybos (vykdomieji komitetai), jų funkcijos, institucijos vyriausiojo planuotojo funkcijos, strateginio valdymo paramos grupė, strateginio operacinio aptarnavimo grupė, strateginės grupės funkcijos Lietuvoje. Darbo programų vadovų įpareigojimai, funkcijos, veiklos vertinimo kriterijai. Programų koordinatorių funkcijos Lietuvoje. Šiuolaikinis programinis valdymas. Valdymas pagal tikslus (MBO judėjimas). Strateginio valdymo sistemos funkcionavimo vertinimas. Strateginis planavimas ir biudžeto sudarymas. Aštuonių žingsnių strateginio planavimo požiūris. Institucijos įgaliojimų ir misijos nustatymas. Interesų grupių analizė. Strateginis situacijos auditas: audito tikslas, turinys, procesas. Veiklos vertinimas. Aplinkos analizė. Strateginių problemų identifikavimas. Institucijos ateities vizijos kūrimas. Strateginių tikslų nustatymas. Strategijų tipai ir jų formavimo modeliai. Analitinio ir kūrybinio modelio lyginamoji analizė. Programos samprata ir struktūra. Programos rengimo matrica. Programinio biudžeto sudarymas: programinio biudžeto privalumai ir jo sudarymo užduotys. Organizacinio vieneto biudžeto suvestinė. Strateginio planavimo metodika, naudojama Lietuvos Respublikoje (LR). Personalas ir valdymas. Personalo vaidmuo organizacijos valdyme. Trys darbuotojų tipai (vadovai, specialistai, techniniai vykdytojai). Reikalavimai vadovų kompetencijai ir kvalifikacijai. Specialistų ir techninių vykdytojų funkcijos. Darbuotojų karjeros planavimas. Darbuotojų atranka, verbavimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. Kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo būdai ir formos. Darbuotojų dalyvavimas organizacijos valdyme. Č. Bernardo moralios organizacijos ir moralios tarnybinės elgsenos principai. Korporacinis organizacijos klimatas ir jo formavimas. Japonijos patirtis formuojant korporacinį klimatą. Grupių interesų derinimo su organizacijos tikslais ir santykių tarp atskirų grupių valdymo problemų formulavimas, jų sprendimo būdai. Organizacijos kultūra, funkcijos, lygiai ir raiškos būdai. Vadovas ir jo funkcijos. Valdžia ir autoritetas (M. Folet). Valdžios formos. Valdžia ir atsakomybė. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal V. Vrumą. Vadovo bruožai. Vadovo kvalifikacija. Vadovo mąstymo tipas. Vadovo rengimo planavimas. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Konfliktų priežastys. Konfliktų sprendimo strategijos. Strategijų pasirinkimo modeliai. Strategijų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Vaidmenų teorija. Vaidmenų konfliktai, jų sprendimo būdai. Interesų konfliktai. Tarpgrupiniai konfliktai organizacijoje. Tarpgrupinių konfliktų priežastys ir jų valdymas. Tarpgrupinių konfliktų priežastys. Organizacijos raida. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės– darbo derinimas prie darbuotojo – esmė. Organizacijos valdymo tobulinimas. Teorija 3-R. Pagrindiniai tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai (T. Pitersas, R. Vuotermanas). Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Ateities organizacijos vizija. Vizijos privalumai. Vadybos žinių reikšmė viešojo sektoriaus organizacijų raidai. Pabaiga. Vadybos vystymosi tendencijos. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, konspektas(149 puslapiai)
  2007-05-02
 • Organizacijos valdymas (4)

  Įvadas. Valdymas, kas tai? Valdymo funkcijos. Valdymo grandys ir lygiai. Valdymo personalas. Valdymo sistema. Organizacinės valdymo struktūros. Veiksniai, lemiantys įmonės valdymo struktūrą. Valdymo struktūrų tipai. Valdymo sprendimo priėmimas. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-03-20
 • Organizacijos valdymo analizės projektas

  Įvadas. Apie organizaciją. Valdymas ir vadovai. Planavimas. Organizacijos tikslai. Organizacijos strategija. Organizacijos išorinės aplinkos analizė. Organizavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Įgaliojimai ir valdžios pasiskirstymas. Koordinavimas. Vadovavimas. Personalo valdymas. Motyvacija. Lyderiavimas. Kontrolė. Apibendrinimas.
  Vadyba, analizė(21 puslapis)
  2007-10-15
 • Organizacijos valdymo funkcijos ir mechanizmai

  Įvadas. Organizacija. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros parinkimas. Organizacijos tikslai ir uždaviniai. Organizacija ir jos aplinka. Pagrindiniai organizacijų tipai. Pokyčių proceso modelis. Planuoto pokyčio tipai. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-04-03
 • Organizacijos valdymo struktūra: AB "Eurobankas"

  Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė- funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Linijinė- štabinė valdymo struktūra. Patriarchalinė valdymo struktūra. Projektinė valdymo struktūra. Prekinė valdymo struktūra. "Eurobank" grupės schemos charakterizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-02-06
 • Organizacijos valdymo struktūra: AB bankas "Eurobankas"

  Įvadas. Organizacijos valdymas. Organizacijos valdymo struktūros aktualumas. Organizacijos valdymo struktūra. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė – funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. AB bankas "Eurobankas" organizacijos valdymo struktūra. AB bankas "Eurobankas" organizacijos valdymo struktūros charakteristika. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-08-24
 • Organizacijos valdymo struktūros dalys ir jų formavimo eiliškumas

  Organizacijos valdymo struktūros dalys ir jų formavimo eiliškumas. Organizacinė valdymo struktūra.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-04-18
 • Organizacijos valdymo struktūrų raida

  Tikslai. Organizacijų struktūrų kaita. Linijinė organizacijos struktūra. Funkcinė organizacijos valdymo struktūra. Funkcinė-linijinė organizacijos valdymo struktūra. Linijinė -štabinė organizacijos valdymo struktūra. Saulius Gudas knygoje "Organizacijų veiklos modeliavimas. Projektinė organizacijos valdymo struktūra. Matricinė organizacijos valdymo struktūra. Mišri projekto valdymo struktūra. Tikslinė valdymo struktūra. Produkto/ rinkos organizacija. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-17
 • Organizacijos veiklos esmė ir principai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti organizacijos veiklos esmę ir principus. Organizacijos veiklos esmė ir principai. Tikslo ir misijos įtaka organizacijos veiklai. Organizacijos tikslai įtakojantys jos veiklą. Strateginiai ir taktiniai planai organizacijos veikloje. Paslaugų ir prekių strategijos organizacijos veikloje. Kainų strategijos organizacijos veikloje. Rėmimo strategijos organizacijos veikloje. Komunikacijos proceso įtaka organizacijos veikla. Paskirstymas organizacijos veikloje. Konkuravimo strategijos įtaka organizacijos veiklai. Marketingo strategijų pagal tikslinę rinką įtaka organizacijos veiklai. Marketingo strategijų pagal pozicionavimą įtaka organizacijos veiklai. Sprendimų priėmimo įtaka organizacijos veiklai. Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai. Žmogiškųjų išteklių planavimo įtaka organizacijos veiklai. Marketingo strategijų įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2010-01-20
Puslapyje rodyti po