Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Informacijos kultūra organizacijoje

  Įvadas. Organizacija ir jos informacijos poreikiai. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacijos poreikio atsiradimas. Informacijos poreikio nustatymas. Informacija įmonės viduje. Informacinės sistemos ryšys su informacijos kultūra. Organizacinės komunikacijos darbotvarkės modelis. Informacijos šaltiniai. Internetas sėkmingam verslui. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-09-27
 • Informacijos reikšmė organizacijose

  Įvadas. Informacijos savybės. Informacijos srautai. Vertikalūs informacijos srautai. Horizontalūs informacijos srautai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-17
 • Informacijos reikšmė vadyboje

  Įvadas. Informacijos esmė. Informacijos vertinimas. Informacijai keliami reikalavimai. Informacijos požymiai, kuriais privalo pasižymėti kokybiška informacija. Informacijos perdavimo kanalai. Informacijos reikšmė. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Komunikacijos proceso esmė. Komunikacijos proceso barjerai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-22
 • Informacijos srautų žemėlapiai

  Įvadas. Informacijos srautų žemėlapių istorija. Istorinė laiko juosta. 1960 – tyrimas ir vystymasis. 1970 – pristatymo seminarai. 1980 – sukomercinimas ir augimas. 1990 – tinklo ir technologijų koncentravimas. 2000 - verslumo žinių svarba. Kas yra informacijos srautų žemėlapiai? Visuotinis metodo pritaikymas. Kaip tai veikia. Blokai – žemėlapiai – dokumentai. principai informacijos sruktūrizavimui. informacijos tipai. Sudedamosios dalys ir įrankiai. Informacijos žemėlapių nauda. argumentai už ir prieš. Išvados. Priedai (1).
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-10-13
 • Informacijos vadyba

  Informacijos vadybos raida. Informacijos vadybos samprata, apibrėžimai, tikslai. Informacijos vadybos žinių sistema. Informacijos vadybos struktūra. Informacijos vadybos ir klasikinės vadybos santykis.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-07
 • Informacijos vadyba (2)

  Fritz Machlup ir informacijos svarba. Alan Tofler ir trečioji banga. Alain Touraine ir programuota visuomenė. Manuel Castell ir informacinis miestas. Andre Gorz ir darbininkų klasės žlugimas. Informacijos vadyba. Apibendrinta informacinės visuomenės samprata.
  Vadyba, konspektas(7 puslapiai)
  2007-04-16
 • Informacijos vadybos lygmenys

  Informacijos vadybos lygmenys. Pirmasis lygmuo: Pripažinimas. Antras lygmuo: mokėjimo naudoti skatinimas. Trečias Lygmuo: Pridėtinė užsakovo vertė. Ketvirtas lygmuo: Konkurencijos pranašumai. Penktasis lygmuo: Strateginis įžvalgumas. Šeštasis lygmuo: Pasikeitimai. Septintasis lygmuo: Žinių tinklas.
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-15
 • Informacijos vadybos strategijos

  Įvadas. Informacijos strategijos kūrimas. Strategiją lemiantys veiksniai. Informacijos poreikis. Informacijos prieiga ir dalijimasis. Informaciniai įgūdžiai. Informacinės sistemos. Bendrasis įvaizdis. Informacijos įdiegimas, pritaikymas, stebėjimas ir išvadų darymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-11-08
 • Informacijos valdymas (2)

  Įvadas. Duomenys ir informacija. Informacinės sistemos ir jų klasifikacija. Informacinės sistemos diegimo ir apsaugos problemos. Informacinių sistemų efektyvumas. Praktinis pavyzdys: AB "Lietuvos paštas" veikla. Lietuvos kaime. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2009-03-03
 • Informacinė rinka ir informacijos menedžmentas

  Informacijos pasiskirstymas. Informacijos pasiskirstymo reikšmė. Informacinių paslaugų vertinimo kriterijai. Vartotojų poreikiai. Informacinių paslaugų propagavimo poreikis. Laiko aspektas. Informacijos kokybės ir kiekybės sąryšis. Informatyvumas. Grafinė informacija. Informacinių paslaugų diegimas. Informacijos šaltiniai. Vidinių ir išorinių informacijos šaltinių palyginimas. Komercinių duomenų bazių kūrimas. Knygos, pranešimai, konferencijų medžiaga, disertacijos, žurnalai. Patentai. Informacija apie numatomus renginius. Komercinė informacija. Verslo informacijos organizavimas. Online informacinės paslaugos. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-03-09
 • Informacinė valdymo sistema

  Įvadas. Informacijos išteklių vadyba tradiciniu požiūriu. Specializuotas požiūris į informacijos išteklių vadybą. Informacijos srautai. Informacinių sistemų kūrimas. Informacinių sistemų pozicija ir dinamika. Sistemų kūrimo principai. Sąryšio su valdymo objektu principai. Metodologiniai projektavimo principai. Informacijos išteklių formavimo ir naudojimo principai. Kiti principai. Esminiai šiuolaikinės informacijos vadybos filosofijos komponentai. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-05-04
 • Informacinės sistemos "Duomenų bankas" projekto rengimas ir įgyvendinimas

  Įvadas. Informacinės sistemos paskirtis ir tikslai. Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas. Lopšelio–darželio charakteristika. Informacijos srautai. Projekto valdymas. Informacinei sistemai keliami reikalavimai. Sistemos efektyvumas ir ekonomiškumas. Informacinės sistemos "duomenų bankas" veikimo principas.
  Vadyba, analizė(14 puslapių)
  2008-01-15
 • Informacinės sistemos kūrimas

  Informacinės sistemos gyvavimo procesai ir projektavimas. Sistemos gyvavimo ciklas. Sistemos kūrimas. Projektinių sprendimų rengimas. Projekto dokumentų rengimas. Projektavimo proceso valdymas. Projekto realizavimas. Projektavimo strategijos ir požiūriai. Projektavimo metodai. Tradiciniai (klasikinis) informacinės sistemos projektavimo metodai. Struktūriniai projektavimo metodai. Prototipinio projektavimo metodai. Objektiniai projektavimo metodai. Struktūrinės diagramos. Subjektinio projektavimo metodai. Apibendrintas projektavimo procesas ir dokumentai. Sistemos inicijavimas. Sistemos specifikavimas. Bendrasis projektavimas. Detalus projektavimas. Projekto realizavimas.
  Vadyba, konspektas(25 puslapiai)
  2008-05-29
 • Informacinės valdymo sistemos

  Informacinės sistemos. Informacinių sistemų sąvoka. Informacinių sistemų tipai, paskirtis, klasifikacija. Pagrindinės informacijos sistemos. komponentės, sudėtinės dalys, funkcijos. Informacinių sistemų pavyzdys. Tikslas. Informacija sistemoje. Sistemos privalumai ir funkcijos. Visos kitos teikiamos paslaugos. Ryšys tarp duomenų, informacijos ir kontrolės. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Informacijos tinkamumas. Valdymo informacinės sistemos. Elektroninio duomenų apdorojimas. Valdymo informacinių sistemų atsiradimas. Sprendimo rėmimo sistema. Skirtinga informacija – skirtingiems valdymo lygiams. Operatyvinė kontrolė. Valdymo kontrolė. Strateginis planavimas Operatyvaus valdymo informacinės sistemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-08-19
 • Informacinės valdymo sistemos (6)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti informacijos ir informacinių technologijų svarbą informacinėse valdymo sistemose. Informacija ir organizacijų veikla. Informacinių technologijų įtaka valdymui. Informacija skirtinguose valdymo lygiuose. Išvados.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-05-04
 • Informacinio aprūpinimo sistemos projekto rengimas ir įgyvendinimas: baldų projektavimas AB "Baldyna"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Technologinė aplinka. Organizacinė aplinka. Įmonės informacinė sistema. Darbuotojų informaciniai poreikiai. Įmonėje saugomi dokumentai. Informacinio aprūpinimo organizavimas įmonėje. Techninės informacijos šaltiniai. Įmonės informacinio aprūpinimo schema. Informacinio aprūpinimo sistemos projekto. rengimas ir įgyvendinimas. Informacinei sistemai keliami reikalavimai.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-09-16
 • Informacinis aprūpinimas

  Įvadas. Organizacijos veikla. Bendra mokyklos charakteristika. Mokyklos funkcijos. Organizacijos valdymas. Organizacinė mokyklos struktūra, valdymo modelis. Vidaus darbo kontrolė. Organizacijos planai. Mokyklos misija. Mokyklos vizija. Plėtros planavimo modelis. Organizacijoje esama informacija. Biblioteka. Skaitykla. Informacinis aprūpinimas. Turto ir lėšų valdymas. Mokyklos aprūpinimas finansiniais ir materialiniais ištekliais. Turto ir lėšų administravimas. Kontrolė ir atsiskaitomybė. Mokyklos įvaizdžio formavimas. Diferencijuotas vadovo aprūpinimas informacija. Vadovo poreikių analizė. Informacijos vaidmuo, rūšys, rinkimo būdai. Informacinių poreikių rubrikatorius. Informacinio aprūpinimo strateginės kryptys. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-09-18
 • Informacinis aprūpinimas organizacijoje: UAB "Erelita"

  Įvadas. UAB "Erelita". UAB "Erelitos" valdymas. Įmonės konkurencinis pranašumas. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Įmonės galimybės įgyti pranašumą. Marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija. Marketingo komplekso elementų strategijos. Kainos strategija. Diferencijuota vadovo aprūpinimo sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-12-17
 • Informacinis aprūpinimas: Kauno humanitarinis fakultetas

  Įvadas. Organizacijos veikla. Rengiamos specialybės. VUKHF valdymas. VUKHF struktūra. Filosofijos katedra. Finansų ir apskaitos katedra. Germanų filosofijos katedra. Informatikos katedra. Komercijos katedra. Lietuvių filologijos katedra. Užsienio kalbų katedra. Ekonomikos ir vadybos katedra. Sociokultūrinių tyrimų centras. Organizacijos planai. Diferencijuotas vadovų aprūpinimas informacija. DVA. Išvados.
  Vadyba, analizė(17 puslapių)
  2007-02-22
 • Informacinių sistemų panaudojimas verslo organizacijose

  Įvadas. Objekto įvardinimas. Probleminė dalis. Teorinė dalis. Literatūros analizė. Programinė dalis. Tiekimas. Operacijos. Realizavimas. Marketingas ir pardavimas. Servisas. Tyrimų dalis. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-13
Puslapyje rodyti po