Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Vadyba

Vadyba (2297 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Individualios darbo vietos organizavimas, valdymo norma

  PowerPoint pristatymas. Organizacija. IDV. Valdymo norma. Ryšiai pagal V. A. Graičiūną.
  Vadyba, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-05-26
 • Individualios įmonės socialinė atsakomybė

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti, kaip įmonėje vykdoma Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) veikla. Darbo objektas - S.R. individuali įmonė "R". Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) klausimų/sričių identifikavimas įmonėje. Suinteresuotų grupių įtraukimas į įmonės veiklą ir verslo sprendimus/dialogas su suinteresuotomis grupėmis. Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) strateginių krypčių, veiklos planų, veiklos atlikimo rodiklių nustatymas įmonėje (Kokie Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) tikslai, kaip vertinama pažanga). Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) veiklos įgyvendinimo ir rezultatų vertinimas (Kas atlikta Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) srityje ir kokia šios veiklos nauda įmonei). Atskaitomybė apie Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) veiklą (Ar rengiamos Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaitos, ar atliekamas socialinis veiklos/ataskaitų auditas). Išvados.
  Vadyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-04
 • Individualios įmonės steigimas ir valdymas

  Anotacija. Įmonės steigimas. IĮ "x" nuostatai. Steigimo dokumentai. Vardo registravimas. Registravimas valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Registravimas Sodroje. Valdymas. Įmonės turtas. Buhalterinė ir finansinė atskaitomybė. Įmonės veikla. Rinkos analizė. Organizacinė struktūra. Personalas. Krovinių pervežimo planavimas. Partneriai. Konkurentai. Kainų politika. SWOT analizė. Reklama ir profesionali pagalba. Rodiklių skaičiavimas. Rodiklių reikšmių radimas. Išvados. Literatūra (9).
  Vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-03
 • Individualios karjeros organizavimas ir karjeros galimybės skirtingo dydžio įmonėse

  Įvadas. Karjeros samprata. Asmeninės ir organizacinės karjeros palyginimas. Darbuotojų ir organizacijos požiūriai į karjerą. Individualios karjeros organizavimas. Karjeros galimybės skirtingo dydžio įmonėse. Ekspertų patarimai siekiantiems karjeros. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2010-02-10
 • Individualios karjeros planas

  Užduoties analizė. Dabartinės situacijos pristatymas. Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė. Galimų nesėkmių analizė. Savo galimybių numatymas. Tikslo formulavimas. Karjeros tikslo suformulavimas. Tikslo aprašymas. Aplinkos veiksnių analizė. Kokie aplinkos veiksniai veikia? Kurie iš jų pasyvūs, kurie – aktyvūs? Kaip jie veikia mano galimybes ir veiklos kryptis? Aplinkos veiksnių pokyčių projektavimas 5 metams pesimistiniu ir optimistiniu variantais. Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas. Optimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė. Pesimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė. Numatyti abiejų scenarijų pasekmes. Karjeros plano realizavimo priemonių planas. Galutinis pasirinkimas iš dviejų scenarijų, jo pagrindimas. Realizavimo plano sudarymas.
  Vadyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • Individualios karjeros planavimas ir realizavimas

  Organizaciniai karjeros aspektai, individualios karjeros planavimo ir realizavimo sistema, Karjeros planavimo / įgyvendinimo etapai, priemonės ir dokumentacija, Karjeros planavimo / realizavimo proceso paruošiamasis etapas, Individualios karjeros planavimo etapas, Individualios karjeros priemonių realizavimo, įvertinimo ir karjeros realizavimo etapas, tipiniai darbuotojų karjeros planai, Numatomos pagrindinės funkcijos, pareigybių skirstymas pagal lygius ir darbo sudėtingumą, tarpgrupinio faktiško judėjimo analizė, karjerą planuojančio darbuotojo savęs įvertinimas, individuali karjera ir jos realizavimo planavimas, Principinis individualaus karjeros plano pavyzdys.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-04-29
 • Individualių įmonių steigimas ir veikla Lietuvoje

  Įžanga. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimas. Steigimo etapai. Steigimo dokumentų rengimas. Steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams tvirtinimas notarine tvarka. Įmonės registravimas juridinių asmenų registre. Lietuvos respublikos individualių įmonių įstatymo apžvalga. Įstatymo keliami reikalavimai individualios įmonės nuostatams. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. Individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės reorganizavimas. Individualios įmonės likvidavimas. Individualių įmonių įstatymo baigiamosios nuostatos. Lietuvos respublikos civilinis kodeksas. Individualių įmonių privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Vadyba, namų darbas(19 puslapių)
  2009-10-13
 • Individuli įmonė: samprata, steigimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti individualios įmonės sampratą, jos steigimą bei teisinio reguliavimo problemas. Individualios įmonės samprata. Individualios įmonės steigimo būdas ir steigimo dokumentai. Individualios įmonės savininko teisės, pareigos ir atsakomybė. Individualios įmonės mokami mokesčiai. Individualios įmonės teisinio reguliavimo problemos. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2010-04-15
 • Informacija ir informacinės sistemos organizacijų valdyme

  Įvadas. Informacijos klasifikavimas. Informacijai keliami reikalavimai. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Informacinės sistemos. Informacinės sistemos sąvoka. Informacinių sistemų tipai, paskirtis, klasifikacija. Pagrindinės informacinės sistemos komponentės, sudėtinės dalys, funkcijos. Ryšys tarp duomenų, informacijos ir kontrolės. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Informacijos tinkamumas. Skirtinga informacija – skirtingiems valdymo lygiams. Operatyvaus valdymo informacijos sistema. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-01-10
 • Informacija ir informacinės sistemos organizacijų valdyme (2)

  Įžanga. Įvadas į informaciją ir informacines sistemas organizacijų valdyme. Informacijos apimtis. Informacinis presas ir informacijos paieškos. Informacijos apdorojimo priemonės. Informacijos klasifikavimas. Informacinės visuomenės iššūkiai. Informacijos perdavimo būdai. Informacijos pasiūla ir paklausa. Informacijos tikslumas. Informacija organizacijų valdyme. Informacijos poreikio nustatymas. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Organizacinis informacijos lygis. Organizacijos veikla ir informacija. Informacinės sistemos. Informacinės sistemos samprata. Informacinių sistemų tipai. Informacinių sistemų funkcinė struktūra ir posistemiai. Informacinės sistemos organizacijų valdyme. Verslo strategijos ir informacinės sistemos organizacijų valdyme. Informacinių sistemų vaidmuo organizacijose. Sprendimų rėmimo sistema. Valdymo informacinės sistemos. Valdymo informacinių sistemų atsiradimas.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2010-09-27
 • Informacija vadyboje

  Informacijos vadyboje esmė ir reikšmė. Informacija ir vadyba. Schemos (11).
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-05-24
 • Informacija vadyboje (2)

  Trumpai informacijos istorija. Valdymo informacija. Informacinės sistemos. Informacijos apibrėžimas. Informacija ir kontrolė. Informacinių išteklių valdymas. Informacijos vertė. Vadybos informacinė sistema. VIS tikslų nustatymas. Sistemos apribojimų nustatymas. Informacijos reikšmių apibrėžimas. Vartotojų individualių skirtumų poveikis. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Konfidenciali informacija. Įsipareigojimai. Sprendimų įgyvendinimo sistemos. Sprendimų numatymo sistemos. Ekspertinės sistemos. Kylantis pasipriešinimas informacinei technologijai. VIS įtaka ir reikšmė vadybai. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-03-30
 • Informacija vadyboje (3)

  PowerPoint pristatymas. Istorija trumpai. valdymo informacija. Informacinės sistemos. Informacijos apibrėžimas. Vadybos informacinė sistema. VIS tikslų nustatymas. Sistemos apribojimų nustatymas. Informacijos reikšmių apibrėžimas. Konfidenciali informacija. Įsipareigojimai.
  Vadyba, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-03-30
 • Informacija valdyme

  Įvadas. Informacijos esmė. Informacijos klasifikavimas. Informacijos keliami reikalavimai. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Informacijos perdavimo kanalai. Valdymo apskaita. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Valdymo apskaitos sritys.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-01-04
 • Informacija valdyme: duomenų surinkimo ir įvertinimo būdai

  Įvadas. Informacijos prigimtis. Informacijos kokybė. Informacijos pateikimas laiku. Informacijos kiekis. Informacijos tinkamumas. Informacijos esmė. Informacijos klasifikavimas. Valdymo informacija. Informacijos savybės. Valdymo informacijos pagrindinės charakteristikos. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė ir funkcijos. Informacijos perdavimo kanalai. Valdymo apskaita. Finansų ir valdymo apskaitos skirtumai. Informacijos valdyme ypatumai praktikoje. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Informacijos esmė ir reikšmė vadyboje

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti kokybiškos informacijos, informacinių procesų, bei dialogo naudą informacijos vadyboje. Informacija valdymo procese. Informacijos klasifikavimas. Informacijai keliami reikalavimai. Informacijos poreikio nustatymas. Informacijos reikšmė. Informacijos ir žinių vadyba. Informaciniai procesai. Informacijos ir žinių vadyba. Informaciniai procesai. Dialogas kaip komunikacinė santykių mainų savybė. Efektyvaus informacijos valdymo organizacijoje principai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2010-05-11
 • Informacijos ir komunikacijos valdymas

  PowerPoint pristatymas. Informacijos samprata ir reikšmė organizacijų vadyboje. Informacija. Informacijos vertė. Efektyvus pasikeitimas informacija organizacijoje. Informacijos srautų valdymas. Konfidencialios informacijos apsauga organizacijoje. Konfidencialumo sutarties turinys. Komunikacijos valdymas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso modelis. Komunikacijos proceso trikdžiai ir jų šalinimas. Komunikacijos trikdžių šalinimas. Komunikavimo tipai. Komunikacijos sritys. Komunikavimo lygiai. Komunikacija darbo grupėse. Grupės narių vaidmenys komunikacijos metu. Dalykinio pokalbio organizavimas. Dalykinio pranešimo taisyklės.
  Vadyba, pristatymas(32 skaidrės)
  2008-12-24
 • Informacijos ir komunikacijos valdymo analizė: statybos mašinų nuoma, remontas AB "Klaipėdos gelsta"

  Įvadas. Darbo objektas — AB "Klaipėdos GELSTA" informacinė sistema. Darbo tikslas — išanalizuoti AB "Klaipėdos GELSTA" komunikacijos ir informacijos valdymą. AB "Klaipėdos GELSTA" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Informacijos ir komunikacijos valdymo teorijos analizė. Informacijos ir komunikacijos organizavimas įmonėse. Informacijos ir komunikacijos planavimas įmonėse. Informacijos ir komunikacijos naudojimas įmonėse. Informacijos ir komunikacijos kontrolė įmonėse. Informacija ir komunikacija įmonėje AB "Klaipėdos GELSTA". AB "Klaipėdos GELSTA" informacijos ir komunikacijos planavimas. Informacijos ir komunikacijos organizavimas įmonėje AB "Klaipėdos GELSTA". AB "Klaipėdos GELSTA" informacijos ir komunikacijos kontrolė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas: organizacinė struktūra.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-02-24
 • Informacijos ir žinių vadybos vaidmuo kuriant organizacijų kritinį konkurencinį pranašumą

  Įvadas. Informacijos ir žinių vadybos samprata. Informacijos vadybos taikymas organizacijose. Žinių vadybos taikymas organizacijose. Sprendimų priėmimai žinių vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • Informacijos išteklių vadybos samprata: nuomonės, požiūriai, modeliai, kaita

  Įvadas. Informacijos išteklių vadybos apibrėžimai. Informacijos išteklių vadybos modeliai. Willardo modelis. Universalus informacijos išteklių vadybos proceso modelis. Informacijos išteklių vadybos strategijos vykdymo privalumai. Informacijos išteklių vadybos kaita. Apibendrinimas. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-07
Puslapyje rodyti po